Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

“Siyasal İletişim Bağlamında Barış Süreci Haberlerinin Analizi"

1. Ulusal "Siyasal İletişim, Demokrasi ve Yeni Süreçler" Sempozyumu, Diyarbakır, Türkiye, 21 - 23 Kasım 2013, cilt.1, ss.199-217