Publications & Works

Articles Published in Other Journals

KIYMETLİ BİR MADEN OLARAK ALTIN VE ALTIN BANKACILIĞI; BANKA TEKDÜZEN HESAP PLANI ÇERÇEVESİNDE ALTINA DAYALI BANKACILIK İŞLEMLERİNE İLİŞKİN MUHASEBE UYGULAMALARI

İstanbul Arel Üniversitesi Disiplinlerarası Yenilik Araştırmaları Dergisi, vol.1, no.1, pp.28-41, 2021 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Kurumsal Sürdürülebilirlik Performans Değerlendirmesi: BIST Sürdürülebilirlik Endeksinde Bir Araştırma

Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.13, no.1, pp.95-106, 2020 (International Refereed University Journal) Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

ŞEHİR İÇİ SERVİS ARAÇLARI ROTALAMA PROBLEMİNE KARINCAKOLONİSİ OPTİMİZASYON YAKLAŞIMI: NEVŞEHİR ÖRNEĞİ

8. ULUSAL LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ KONGRESİ, Niğde, Turkey, 25 - 27 April 2019, pp.261-273

Hizmet Sektöründe Yalın Üretim: Bir Bankada Değer Akış Haritalama Uygulaması

2. Uluslararası EMI Girişimcilik ve Sosyal Bilimler Kongresi, Nevşehir, Turkey, 11 September 2018, pp.980-995

LOJİSTİK FİRMALARINDA ARAÇ SEÇİMİ: KAYSERİ’DE FAALİYET GÖSTEREN BİR LOJİSTİK FİRMASINDA UYGULAMA

2. Uluslararası İpek Yolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu, Nevşehir, Turkey, 20 - 22 September 2018, pp.387-409