Education Information

Education Information

 • 2018 - 2022 Doctorate

  Gumushane University, Instıtute Of Socıal Scıences, Dısaster Management(Interdıscıplınary), Turkey

 • 2015 - 2018 Postgraduate

  Canakkale Onsekiz Mart University, Turkey

 • 2011 - 2015 Undergraduate

  Canakkale Onsekiz Mart University, Çanakkale Sağlık Bilimleri Fakültesi, Acil Yardım Ve Afet Yönetimi, Turkey

Dissertations

 • 2018 Postgraduate

  UMKE Çalışanlarının Afet Durumunda Etik Yaklaşımlarının İncelenmesi: Güney Marmara Örneği

  Canakkale Onsekiz Mart University

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English