Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Marmaray İstasyonlarında Yer Alan Bilgilendirme Grafiklerinin İncelenmesi

Maarif Mektepleri Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, cilt.2, sa.2, ss.25-37, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İSTANBUL MARMARAY RAYLI İSTASYONLARININ BİLGİLENDİRME TASARIMLARININ KULLANICI GÖRÜŞLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Sanat Dergisi: Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, sa.32, ss.17-31, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

G7® Baskı Standardı ve Kaliteye Etkileri

6. Uluslararası Matbaa Teknolojileri Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2018, cilt.2, ss.889-896

Kitap & Kitap Bölümleri

Photoshop CC

Detay Yayıncılık, Ankara, 2016