Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Bütünleşik Lojistik Ağı Tasarımı ve Modellenmesi: Bir Akü Firması Uygulaması

YA/EM 2009 Yöneylem Araştırması/Endüstri Mühendisliği 29. Ulusal Kongresi, Ankara, Türkiye, 22 Haziran 2009, ss.1