N-(tiyofen-3-ilmetilen)piridin-4-amin ve pirolün yeni tip iletken kopolimerinin sentezi ve karakterizasyonu


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Niğde Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2009

Student: Özcan BAYIR

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Ertuğrul ŞAHMETLİOĞLU