Yeni Tip Fenol Türevli Monomerlerin Enzim Katalizörleriyle Oksidatif Polimerizasyonu


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Niğde Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2012

Student: Senem TAPAN

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Ertuğrul ŞAHMETLİOĞLU