Yeni Tip Fenoksi imin Türevli Monomerlerin Horseradish Peroksidaz enzimi (HRP) ile Oksidatif Polimerizasyonu


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Niğde Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2015

Student: Pınar YILDIRIM

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Ertuğrul ŞAHMETLİOĞLU