Ögrenim Bilgisi


Ön Lisans
2019 - 2021
Atatürk Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, Hukuk, Türkiye

Lisans
2013 - 2020
Erciyes Üniversitesi, Seyrani Ziraat Fakültesi, Tarımsal Biyoteknoloji, Türkiye

Post Doktora
2015 - 2015
University of California, Riverside, College Of Natural & Agricultural Sciences, Biology, Amerika Birleşik Devletleri

Doktora
2009 - 2014
Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, Türkiye

Yüksek Lisans
2007 - 2009
Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, Türkiye

Lisans
2003 - 2007
Erciyes Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji , Türkiye

Yabancı Diller

İngilizce, C1 İleri

Akademik Unvanlar / Görevler


Doç. Dr.
2019 - Devam Ediyor
Kayseri Üniversitesi, Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu, Bitkisel ve Hayvansal Üretim

Öğretim Görevlisi Dr.
2019 - 2019
Kayseri Üniversitesi, Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu, Bitkisel ve Hayvansal Üretim

Öğretim Görevlisi Dr.
2018 - 2019
Kayseri Üniversitesi, Tomarza Mustafa Akıncıoğlu Meslek Yüksekokulu, Bitkisel ve Hayvansal Üretim

Öğretim Görevlisi Dr.
2014 - 2018
Erciyes Üniversitesi, Tomarza Mustafa Akıncıoğlu Myo, Bitkisel Ve Hayvansal Üretim

Öğretim Görevlisi
2013 - 2014
Erciyes Üniversitesi, Tomarza Mustafa Akıncıoğlu Myo, Bitk. Ve Hayv. Üret. Böl.

Desteklenen Projeler

 1. Azizoğlu U., Karabörklü S., Yılmaz N., Güneş A., İbiş O., Bektaş H., TÜBİTAK Projesi, Bitki Büyümesini Teşvik Edici Gen Taşıyan Bacillus Thuringiensis Suşlarının Belirlenmesi ve Mikrobiyal Gübre Adayı Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılmas, 2023 - 2026
 2. Azizoğlu U., TÜBİTAK Projesi, 2247 - C Stajyer Araştırmacı Burs Programı (STAR), 2024 - 2025
 3. Azizoğlu U., İbiş O., Bektaş H., Karaman M., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Erciyes Dağı topraklarından izole edilecek rizobakterilerin bitki büyümesini teşvik edici genlerinin karakterizasyonu ve genetik çeşitliliğinin belirlenmesi, 2023 - 2025
 4. Peñuelas-Rubio O., Azizoğlu U., Diğer Ülkelerdeki Kamu Kurumları Tarafından Desteklenmiş Proje, Native rhizobacteria and plant extracts as sustainable alternatives for the biocontrol of Fusarium associated with maize cultivation, 2024 - 2024
 5. Argentel-Martínez L., Azizoğlu U., Diğer Ülkelerdeki Kamu Kurumları Tarafından Desteklenmiş Proje, Applications of the microbiome and the metabolome of Parkinsonia aculeata L. for the mitigation of biotic and abiotic stresses in the semi-desert and in species of agricultural interest in Mexico, 2024 - 2024
 6. AZİZOĞLU U., Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje, Yerel Bacillus Thuringiensis Suşlarına Ait Dipter Ve Lepidopter Zararlılarına Yönelik Cry1 Ve Cry2 Genlerine Ait Toksin Prototiplerinin Üretilmesi, 2013 - 2014
 7. Yılmaz S., Azizoğlu U., Ayvaz A., Akbulut M., Temizgül R., Karabörklü S., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Etkili Yerel Bacillus thuringiensis Suşlarına Ait cry Genlerinin Klonlanması, İfade Ettirilmesi ve Çeşitli Zararlı Böcekler Üzerine Etkinliklerinin Araştırılması, 2011 - 2014
 8. Ayvaz A., Azizoğlu U., Yılmaz S., Akbulut M., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Bacillus thuringiensis SY49-1 suşuna ait cry1 ve cry2 genlerinin klonlanması, ifadesi ve böcek öldürücü etkilerinin belirlenmesi, 2011 - 2014
 9. Ayvaz A., Azizoğlu U., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Işınlanmış Böcek Larvaları Üzerine Tarım Arazilerinden İzole Edilen Bacillus thuringiensis Toksinlerinin Etkisi, 2008 - 2010

Jüri Üyelikleri

Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Eylül, 2023
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Düzce Üniversitesi, Ağustos, 2021

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. Rhizobacteria associated with Parkinsonia aculeata L. under semi desertic drought and saline conditions
  Peñuelas‑Rubio O., Argentel‑Martínez L., Herrera‑Sepúlveda A., Maldonado‑Mendoza I. E., González‑Aguilera J., Azizoğlu U.
  BIOLOGIA, cilt.0, sa.0, ss.1-13, 2024 (SCI-Expanded)
 2. First report of Sinomonas halotolerans from Parkinsonia aculeata rhizosphere
  Herrera-Sepúlveda A., Argentel-Martínez L., Peñuelas-Rubio O., Azizoğlu U.
  BIOLOGIA, cilt.1, ss.1-7, 2024 (SCI-Expanded)
 3. Holistic Approaches to Plant Stress Alleviation: A Comprehensive Review of the Role of Organic Compounds and Beneficial Bacteria in Promoting Growth and Health
  Hathurusinghe S. H. K., Azizoğlu U., Shin J.
  PLANTS, cilt.13, sa.5, ss.2-21, 2024 (SCI-Expanded)
 4. Biotechnological advances in Bacillus thuringiensis and its toxins: Recent updates
  Azizoğlu U., Jouzani G. S., Sansinenea E., Sanchis-Borja V.
  REVIEWS IN ENVIRONMENTAL SCIENCE AND BIO-TECHNOLOGY, cilt.22, sa.2, ss.319-348, 2023 (SCI-Expanded)
 5. Molecular characterization of the chitinase genes of native Bacillus thuringiensis isolates and their antagonistic activity against three important phytopathogenic fungi
  Azizoglu Z. B., YILMAZ S., AZİZOĞLU U., Karaborklu S., TEMİZGÜL R., AYVAZ A.
  BIOLOGIA, cilt.76, sa.9, ss.2745-2755, 2021 (SCI-Expanded)
 6. The fate of plant growth-promoting rhizobacteria in soilless agriculture: future perspectives
  Azizoğlu U., Yılmaz N., Şimşek Ö., Ibal J. C., Tagele S. B., Shin J.
  3 BIOTECH, cilt.11, sa.8, 2021 (SCI-Expanded)
 7. Genetically modified entomopathogenic bacteria, recent developments, benefits and impacts: A review
  Azizoğlu U., Jouzani G. S., Yılmaz N., Baz E., Özkök D.
  SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2020 (SCI-Expanded)
 8. Bacillus thuringiensis as a Biofertilizer and Biostimulator: a Mini-Review of the Little-Known Plant Growth-Promoting Properties of Bt
  Azizoğlu U.
  CURRENT MICROBIOLOGY, cilt.76, sa.11, ss.1379-1385, 2019 (SCI-Expanded)
 9. THE CHEMICAL COMPOSITION OF CYCLOTRICHIUM ORIGANIFOLIUM ESSENTIAL OIL AND ITS INSECTICIDAL ACTIVITY AGAINST FOUR STORED-PRODUCT INSECT PESTS
  Karaborklu S., Azizoglu U., YILMAZ S., AYVAZ A., Akdeniz M.
  COMPTES RENDUS DE L ACADEMIE BULGARE DES SCIENCES, cilt.72, sa.6, ss.841-850, 2019 (SCI-Expanded)
 10. Biochemical properties of Turkish common beans and their resistance against bean weevil Acanthoscelides obtectus (Coleoptera: Bruchidae)
  Azizoglu U.
  ARTHROPOD-PLANT INTERACTIONS, cilt.12, sa.2, ss.283-290, 2018 (SCI-Expanded)
 11. Recombinant entomopathogenic agents: a review of biotechnological approaches to pest insect control
  Karaborklu S., Azizoglu U., Azizoglu Z. B.
  WORLD JOURNAL OF MICROBIOLOGY & BIOTECHNOLOGY, cilt.34, sa.1, 2018 (SCI-Expanded)
 12. Diversity and distribution of cry genes in native Bacillus thuringiensis strains isolated from wild ecological areas of East-Mediterranean region of Turkey
  YILMAZ S., AYVAZ A., Azizoglu U.
  TROPICAL ECOLOGY, cilt.58, sa.3, ss.605-610, 2017 (SCI-Expanded)
 13. Mosquitocidal Potential of Native Bacillus thuringiensis Strain SY49-1 against Disease Vector, Culex pipiens (Diptera: Culicidae)
  Azizoglu U., YILMAZ S., AYVAZ A., Karaborklu S., Atciyurt Z. B.
  TROPICAL BIOMEDICINE, cilt.34, sa.2, ss.256-269, 2017 (SCI-Expanded)
 14. Cloning and expression of cry2Aa from native Bacillus thuringiensis strain SY49-1 and its insecticidal activity against Culex pipiens (Diptera: Culicidae)
  YILMAZ S., Azizoglu U., AYVAZ A., TEMİZGÜL R., Atciyurt Z. B., Karaborklu S.
  MICROBIAL PATHOGENESIS, cilt.105, ss.81-85, 2017 (SCI-Expanded)
 15. Expression of cry1Ab gene from a novel Bacillus thuringiensis strain SY49-1 active on pest insects
  Azizoglu U., AYVAZ A., YILMAZ S., Karaborklu S., TEMİZGÜL R.
  BRAZILIAN JOURNAL OF MICROBIOLOGY, cilt.47, sa.3, ss.597-602, 2016 (SCI-Expanded)
 16. The synergic and antagonistic activity of Cry1Ab and Cry2Aa proteins against lepidopteran pests
  Azizoglu U., AYVAZ A., YILMAZ S., TEMİZGÜL R.
  JOURNAL OF APPLIED ENTOMOLOGY, cilt.140, sa.3, ss.223-227, 2016 (SCI-Expanded)
 17. PHYLOGENETIC RELATIONSHIPS OF INSECT-ASSOCIATED FREE-LIVING RHABDITID NEMATODES FROM EASTERN MEDITERRANEAN REGION OF TURKEY
  Azizoglu U., Karaborklu S., AYVAZ A., YILMAZ S.
  APPLIED ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL RESEARCH, cilt.14, sa.3, ss.93-103, 2016 (SCI-Expanded)
 18. Molecular Screening and Bioactivity of Native Bacillus thuringiensis Isolates
  Unalmis S., AYVAZ A., YILMAZ S., Azizoglu U.
  JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, cilt.17, sa.5, ss.1197-1207, 2015 (SCI-Expanded)
 19. Effects of Bacillus thuringiensis subsp kurstaki HD1 spore-crystal mixture on the adults of egg parasitoid Trichogramma evanescens (Hymenoptera: Trichogrammatidae)
  Azizoglu U., YILMAZ S., AYVAZ A., Karaborklu S.
  BIOTECHNOLOGY & BIOTECHNOLOGICAL EQUIPMENT, cilt.29, sa.4, ss.653-658, 2015 (SCI-Expanded)
 20. Native entomopathogenic nematodes isolated from Turkey and their effectiveness on pine processionary moth, Thaumetopoea wilkinsoni Tams
  Karaborklu S., AYVAZ A., YILMAZ S., Azizoglu U., AKBULUT M.
  INTERNATIONAL JOURNAL OF PEST MANAGEMENT, cilt.61, sa.1, ss.3-8, 2015 (SCI-Expanded)
 21. FUNGI ASSOCIATED WITH FREE-LIVING SOIL NEMATODES IN TURKEY
  Karaborklu S., AYVAZ A., YILMAZ S., Azizoglu U.
  ARCHIVES OF BIOLOGICAL SCIENCES, cilt.67, sa.4, ss.1173-1183, 2015 (SCI-Expanded)
 22. Toxicity of native Bacillus thuringiensis isolates on the larval stages of pine processionary moth Thaumetopoea wilkinsoni at different temperatures
  YILMAZ S., Karaborklu S., Azizoglu U., AYVAZ A., AKBULUT M., Yildiz M.
  TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY, cilt.37, sa.2, ss.163-172, 2013 (SCI-Expanded)
 23. A novel Bacillus thuringiensis strain and its pathogenicity against three important pest insects
  YILMAZ S., AYVAZ A., AKBULUT M., Azizoglu U., Karaborklu S.
  JOURNAL OF STORED PRODUCTS RESEARCH, cilt.51, ss.33-40, 2012 (SCI-Expanded)
 24. Characterization of Local Bacillus thuringiensis Isolates and Their Toxicity to Ephestia kuehniella (Zeller) and Plodia interpunctella (Hubner) Larvae
  Azizoglu U., YILMAZ S., AYVAZ A., Karaborklu S., AKBULUT M.
  EGYPTIAN JOURNAL OF BIOLOGICAL PEST CONTROL, cilt.21, sa.2, ss.143-150, 2011 (SCI-Expanded)
 25. Identification of Some cry1 Genes and Toxicity Determination in Bacillus thuringiensis Isolates Obtained from Mills and Warehouses in Turkey
  YILMAZ S., Demirezen N., Azizoglu U., Karaborklu S., AYVAZ A., AKBULUT M., Tekin S.
  EGYPTIAN JOURNAL OF BIOLOGICAL PEST CONTROL, cilt.21, sa.2, ss.189-195, 2011 (SCI-Expanded)
 26. Ovicidal activity of microwave and UV radiations on mediterranean flour moth Ephestia kuehniella Zeller, 1879 ( Lepidoptera: Pyralidae)
  Azizoglu U., YILMAZ S., Karaborklu S., AYVAZ A.
  TURKIYE ENTOMOLOJI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF ENTOMOLOGY, cilt.35, sa.3, ss.437-446, 2011 (SCI-Expanded)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. Engineering the future of food security: Can genetically modified microbes be environmentally sustainable drivers of crop production?
  Azizoğlu U.
  Research Features , ss.1-4, 2023 (Hakemsiz Dergi)
 2. Hastalık Taşıyıcısı Culex pipiens (Diptera:Culicidae)’in Biyolojik Mücadelesinde Yerel Bacillus thuringiensis İzolatlarının Kullanılabilme Potansiyelinin Araştırılması
  Azizoğlu U.
  IĞDIR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.7, ss.47-53, 2017 (Hakemli Dergi)
 3. An Overview of the Microbial Insecticide:Bacillus thuringiensis
  Azizoğlu U.
  EC MICROBIOLOGY, cilt.01, ss.28-30, 2017 (Hakemli Dergi)
 4. Biological Control in Organic Farming; Entomopathogenic Bioinsecticides
  Azizoğlu U., Bulut S., Yılmaz S.
  Erciyes University Journal of the Institute of Science and Technology, cilt.28, sa.5, ss.375-381, 2012 (Hakemli Dergi)
 5. Insecticidal activity of microwave radiation on Tribolium castaneum Herbst(Coleoptera: Tenebrionidae) adults
  Azizoğlu U., Karabörklü S., Yılmaz S., Ayvaz A., Temizgül R.
  Erciyes University Journal of the Institute of Science and Technology, cilt.26, ss.323-327, 2010 (Hakemli Dergi)

Kitap & Kitap Bölümleri

 1. Biotecnología agropecuaria aplicada
  Argentel-Martínez L. (Editör), Peñuelas-Rubio O. (Editör), Perales-Aguilar L. (Editör), Azizoğlu U. (Editör)
  Pantanal Editora, Sao-Paulo, 2024
 2. Genetically Modified Bacteria: History, Principle and Utility
  Azizoğlu U., Thanka P. P., Sudarsanan S. E., Sudheer S., Sharma B. P., Rathoure A.
  HANDBOOK OF MOLECULAR BIOTECHNOLOGY, Dongyou Liu, Editör, CRC, New York , Florida, ss.1-32, 2024
 3. Role of Recombinant DNA Technology to Improve the Efficacy of Microbial Insecticides
  Azizoğlu U., Karabörklü S.
  Microbes for Sustainable lnsect Pest Management Hydrolytic Enzyme & Secondary Metabolite, Md. Aslam Khan,Wasim Ahmad, Editör, Springer Nature, Geneve, ss.152-189, 2021

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

 1. Role of plant growth-promoting rhizobacteria in soilless agriculture and biotechnological advances
  Azizoğlu U., Shin J., Jouzani G. S.
  5TH INTERNATIONAL EURASIAN CONFERENCE ON BIOLOGICAL AND CHEMICAL SCIENCES, Ankara, Türkiye, 23 - 25 Kasım 2022, ss.1
 2. An eco-friendly approach to reduce the use of chemical fertilizers and pesticides in sustainable agriculture: Plant Growth-Promoting Rhizobacteria
  Azizoğlu U., Shin J., Salehi Jouzani G.
  4th International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2021), Ankara, Türkiye, 24 - 26 Kasım 2021, ss.1
 3. Tarımda Kimyasal Gübre ve Pestisit Kullanımını Azaltıcı Çevre Dostu Biyoteknolojik Uygulamalar
  Azizoğlu U.
  III. ARAŞTIRMA VE İNOVASYON ÇALIŞTAYI, Kayseri, Türkiye, 23 - 25 Şubat 2021
 4. Genetiği Değiştirilmiş Entomopatojenik Bakterilerin Çevresel Etkileri
  Azizoğlu U.
  9.Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi , Konya, Türkiye, 18 - 20 Aralık 2020, ss.29
 5. Mikrobiyal gübre olarak Bacillus thuringiensis’in tarımsal üretimde kullanılabilme potansiyeli
  Azizoğlu U., Azizoğlu Z. B.
  2. Uluslararası Avrasya Fen, Mühendislik ve Teknoloji Konferansı (EurasianSciEnTech 2020), Gaziantep, Türkiye, 7 - 09 Ekim 2020, ss.410
 6. Recombinant entomopathogenic bacteria for pest insect control
  Azizoğlu U.
  2nd International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2020), Gaziantep, Türkiye, 7 - 09 Ekim 2020, ss.63
 7. An Environment-Friendly Microbial Insecticide; Bacillus thuringiensis
  AZİZOĞLU U.
  International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2018), Ankara, Türkiye, 26 Nisan 2018, ss.248
 8. Ecological Importance of Free-Living Soil Nematodes
  KARABÖRKLÜ S., AYVAZ A., YILMAZ S., AZİZOĞLU U., Atcıyurt Z. B.
  ECOLOGY 2017 INTERNATIONAL SYMPOSIUM, Kayseri, Türkiye, 11 Mayıs 2017, ss.529
 9. The Antagonistic Activity of Native Bacillus thuringiensis Strains against Phytopathogenic Fungus Fusarium oxysporum and Verticillium dahliae
  Atcıyurt Z. B., AZİZOĞLU U., AYVAZ A., YILMAZ S., KARABORKLU S.
  ECOLOGY 2017 INTERNATIONAL SYMPOSIUM, Kayseri, Türkiye, 11 Mayıs 2017, ss.336
 10. Pestisitlerin Zararlı /Faydalı Böcekler Üzerindeki Toksikolojik Etkileri
  AZİZOĞLU U.
  Türkiye’de Ekotoksikoloji Çalışmaları ve Eğitimi Çalıştayı, Düzce, Türkiye, 10 Mayıs 2016, ss.1
 11. The most widely used molecular techniques for entomopathogenic and entomoparasitic nematode taxonomy
  KARABORKLU S., AYVAZ A., YILMAZ S., AZİZOĞLU U., Altın N.
  5th International Participated Entomopathogens and Microbial Control Congress, Ankara, Türkiye, 09 Eylül 2015, ss.111
 12. Chitinase gene screening for native Bacillus spp., isolates
  YILMAZ S., Atcıyurt Z. B., AYVAZ A., AZİZOĞLU U., KARABORKLU S., TEMİZGÜL R., ÇÖMLEKCİ E., Ünalmış S.
  5th International Participated Entomopathogens and Microbial Control Congress, Ankara, Türkiye, 09 Eylül 2015, ss.70
 13. Biocontrol potential of native Bacillus thuringiensis strains against Culex pipiens (Diptera:Culicidae)
  AZİZOĞLU U., AYVAZ A., YILMAZ S., KARABORKLU S., TEMİZGÜL R., Atcıyurt Z. B., ÇÖMLEKCİ E.
  5th International Participated Entomopathogens and Microbial Control Congress, Ankara, Türkiye, 09 Eylül 2015, ss.64
 14. Evaluating molasses broth for producing Bacillus thuringiensis strains
  AYVAZ A., ÇÖMLEKCİ E., YILMAZ S., AZİZOĞLU U., Ünalmış S., Atcıyurt Z. B., KARABORKLU S., TEMİZGÜL R.
  5th International Participated Entomopathogens and Microbial Control Congress, Ankara, Türkiye, 09 Eylül 2015, ss.63
 15. Selenium fertilization and accumulation in Kral 97 barley (Hordeum vulgare L.) cultivar
  YILMAZ S., İlbaş A. İ., AYVAZ A., TEMİZGÜL R., AZİZOĞLU U.
  50th Croatian & 10th International Symposium on Agriculture, Opatija, Hırvatistan, 16 Şubat 2015, ss.185
 16. Controlling Plodia interpunctella (Hübner) (Lepideptera: Pyralidae) with Recombinant Cry1A Protein
  YILMAZ S., AZİZOĞLU U., AYVAZ A., Atcıyurt Z. B., ÇÖMLEKCİ E., KARABÖRKLÜ S., TEMİZGÜL R., AKBULUT M.
  3rd International Congress of the Molecular Biology Association of Turkey, İzmir, Türkiye, 10 Eylül 2014, ss.211
 17. Gluten allele freguencies and Glu-1 quality scores in local wheat populations originated from Turkey
  AKBULUT M., TEMİZGÜL R., AZİZOĞLU U., YILMAZ S., AYVAZ A., KAPLAN M.
  3rd International Congress of the Molecular Biology Association of Turkey, İzmir, Türkiye, 10 Eylül 2014, ss.95
 18. Analysis of genetic diversity in Turkey orginated local wheat populations
  TEMİZGÜL R., AKBULUT M., AZİZOĞLU U., KAPLAN M., YILMAZ S., AYVAZ A.
  3rd International Congress of the Molecular Biology Association of Turkey, İzmir, Türkiye, 10 Eylül 2014, ss.97
 19. Molecular Characterization of Two Entomopathogenic Nematodes and Their Bioactivity on Pine Processionary Moth, Thaumetopoea wilkinsoni (Lepidoptera) Tams
  KARABÖRKLÜ S., AZİZOĞLU U., AYVAZ A., YILMAZ S.
  3rd International Congress of the Molecular Biology Association of Turkey, İzmir, Türkiye, 10 Eylül 2014, ss.210
 20. Cloning and Expression of cry2A Gene from Bacillus thuringiensis SY49-1 Strain and Its Toxicity on Culex pipiens (Diptera) Larvae
  AYVAZ A., AZİZOĞLU U., Atcıyurt Z. B., ÇÖMLEKCİ E., YILMAZ S., Karabörklü S., AKBULUT M., TEMİZGÜL R.
  3rd International Congress of the Molecular Biology Association of Turkey, İzmir, Türkiye, 10 Eylül 2014, ss.209
 21. HMW Guluten polymorphism in Turkey orgininated local wheat populations
  TEMİZGÜL R., AKBULUT M., AZİZOĞLU U., YILMAZ S., KAPLAN M., AYVAZ A.
  3rd International Congress of the Molecular Biology Association of Turkey, İzmir, Türkiye, 10 Eylül 2014, ss.98
 22. Insecticidal Activity of Recombinant Cry1Ab Toxin on Mediterranean Flour Moth, Ephestia kuehniella Larvae
  AZİZOĞLU U., AYVAZ A., YILMAZ S., Karabörklü S., TEMİZGÜL R., AKBULUT M.
  3rd International Congress of the Molecular Biology Association of Turkey, İzmir, Türkiye, 10 Eylül 2014, ss.208
 23. cry gene frequency of native Bacillus thuringiensis isolates
  YILMAZ S., AZİZOĞLU U., TEMİZGÜL R., AYVAZ A., Karabörklü S., AKBULUT M., eröz r.
  Uluslararası Katılımlı Ulusal Biyosidal kongresi, Antalya, Türkiye, 19 Mart 2014, ss.17
 24. Biyolojik Mücadelenin Ötesinde Bacillus thuringiensis: Biyofertilizer-Biyostimülatör
  AZİZOĞLU U., BULUT S., YILMAZ S., AYVAZ A.
  V. Organik Tarım Sempozyumu, Samsun, Türkiye, 01 Eylül 2013, cilt.2, ss.232-240
 25. 28SrDNA Dizi Analiziyle Bazı Entomopatojen Nematodların Karakterizasyonu
  KARABÖRKLÜ S., AYVAZ A., AKBULUT M., YILMAZ S., AZİZOĞLU U.
  2. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 01 Kasım 2012
 26. Bazı toprak Nemotodlarıyla İlişkili Fungus Türlerinin Moleküler Karakterizasyonu”
  KARABÖRKLÜ S., AZİZOĞLU U., YILMAZ S., TEKİN S., ÇÖMLEKCİ E., AYVAZ A., AKBULUT M.
  21 Ulusal Biyoloji Kongresi, İzmir, Türkiye, 01 Eylül 2012
 27. Kahramanmaraş İlinden İzole Edilen Bacillus thuringiensis İzolatlarının Karakterizasyonu ve Tarımsal Zararlılar Üzerindeki Etilerinin Araştırılması
  YILMAZ S., TEKİN S., AZİZOĞLU U., ÇÖMLEKCİ E., KARABÖRKLÜ S., AKBULUT M., AYVAZ A.
  21 Ulusal Biyoloji Kongresi, İzmir, Türkiye, 01 Eylül 2012
 28. Çam Kesetırtılı Thaumetopoea pityocampa (Den. & Schiff.) Larvalarının Yerel Bacillus thuringiensis İzolatlarıyla Mücadelesi”
  YILMAZ S., KARABÖRKLÜ S., AZİZOĞLU U., AYVAZ A., AKBULUT M., TEKİN S., TEMİZGÜL R.
  Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi, Kahramanmaraş, Türkiye, 01 Temmuz 2011
 29. Toxicity of Bacillus thuringiensis spore-crystal mixtures on different larval stages of Thaumetopoea pityocampa at varying temperatures
  YILMAZ S., KARABÖRKLÜ S., AZİZOĞLU U., AYVAZ A., AKBULUT M.
  III International Entomopathogens and Microbial Control Symposium, Türkiye, 01 Ocak 2011
 30. Adana’dan İzole Edilen ve cry1, cry2 ve cry5 Genleri Taşıyan Etkili Bir Bacillus thuringiensis İzolatının Trichogramma evanescens Erginlerinin Ömür Uzunluğu ve Parazitlemesine Etkisi
  YILMAZ S., SARIBEK D., TEKİN S., AZİZOĞLU U., KARABÖRKLÜ S., AKBULUT M., AYVAZ A.
  20 Ulusal Biyoloji Kongresi, Denizli, Türkiye, 01 Temmuz 2010
 31. Ultraviole ve Mikrodalga Radyasyonlarının Ephestia kuehniella Yumurtalarındaki Embriyo Gelişimine Etkileri
  AZİZOĞLU U., YILMAZ S., KARABÖRKLÜ S., AKBULUT M., SARIBEK D., TEKİN S., AYVAZ A.
  20 Ulusal Biyoloji Kongresi, Denizli, Türkiye, 01 Temmuz 2010
 32. Molecular characterization and insecticidal activity of a highly pathogenic isolate of Bacillus thuringiensis from Adana
  YILMAZ S., AYVAZ A., AKBULUT M., AZİZOĞLU U., KARABÖRKLÜ S., BASIM H.
  Society for Invertebrate Pathology, 43th Meeting,, Türkiye, 01 Ocak 2010
 33. Detection of cry1 genes in Local Bacillus thuringiensis isolates and their bioactivities on Uv-irradiated stored product moth larvae
  AZİZOĞLU U., YILMAZ S., AYVAZ A., AKBULUT M.
  International Workshop on Urbanisation, Land Use, Land Degradation and Environment, Türkiye, 01 Ocak 2009
 34. PCR-based identification of insecticidal crystal genes of Bacillus thuringiensis isolated from Adana.
  YILMAZ S., AZİZOĞLU U., TEMİZGÜL R., KARABÖRKLÜ S., AKBULUT M., AYVAZ A.
  International Workshop on Urbanisation, Land Use, Land Degradation and Environment, Türkiye, 01 Ocak 2009
 35. Determination of lepidopter specific cry genes of Bacillus thuringiensis isolates obtained from soils and flour mills and investigation of their toxicity on stored product moths
  YILMAZ S., DEMİREZEN N., AZİZOĞLU U., TEMİZGÜL R., KARABÖRKLÜ S., AKBULUT M., AYVAZ A.
  II. Entomopathogens and Microbial Control Symposium, Türkiye, 01 Ocak 2009
 36. Ülkemizin Farklı Bölgelerinden Toplanan Trichogramma Türlerinin Soğuğa Karşı Dirençlerinin Araştırılması
  SARIBEK D., AZİZOĞLU U., AYVAZ A.
  19. Ulusal Biyoloji Kongresi, Trabzon, Türkiye, 01 Temmuz 2008

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

FRONTIERS IN PLANT SCIENCE, Yardımcı Editör/Bölüm Editörü, 2024 - Devam Ediyor
AMERICAN JOURNAL OF BIOCHEMISTRY AND BIOTECHNOLOGY, Editörler Kurulu Üyesi, 2021 - Devam Ediyor
INSIGHTS IN BIOTECHNOLOGY AND BIOINFORMATICS, Editörler Kurulu Üyesi, 2018 - Devam Ediyor
JOURNAL OF PESTICIDES AND BIO FERTILIZERS, Editörler Kurulu Üyesi, 2018 - Devam Ediyor
AMERICAN JOURNAL OF MICROBIOLOGY & BIOCHEMISTRY (AJMB), Editörler Kurulu Üyesi, 2018 - Devam Ediyor
INTEGRATIVE MOLECULAR BIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY, Editörler Kurulu Üyesi, 2018 - Devam Ediyor
INNOVATIVE TECHNIQUES IN AGRICULTURE, Editörler Kurulu Üyesi, 2017 - Devam Ediyor
JOURNAL OF MICROBIAL AND BIOCHEMICAL TECHNOLOGY, Editörler Kurulu Üyesi, 2017 - Devam Ediyor
SCIENTIFIC JOURNAL OF BIOLOGY (SJB), Editörler Kurulu Üyesi, 2017 - Devam Ediyor
EC MICROBIOLOGY, Editörler Kurulu Üyesi, 2016 - Devam Ediyor

Bilimsel Hakemlikler

Molecular Biotechnology, SCI-E Kapsamındaki Dergi, Temmuz 2024
JOURNAL OF BASIC MICROBIOLOGY, SCI-E Kapsamındaki Dergi, Haziran 2024
REVIEWS IN ENVIRONMENTAL SCIENCE AND BIO/TECHNOLOGY, SCI-E Kapsamındaki Dergi, Haziran 2024
CURRENT MICROBIOLOGY, SCI-E Kapsamındaki Dergi, Mayıs 2024
CURRENT MICROBIOLOGY, SCI-E Kapsamındaki Dergi, Nisan 2024
FRONTIERS IN PLANT SCIENCE, SCI-E Kapsamındaki Dergi, Nisan 2024
FOLIA MICROBIOLOGICA, SCI-E Kapsamındaki Dergi, Mart 2024
Advanced Genetics, SCI-E Kapsamındaki Dergi, Mart 2024
CURRENT MICROBIOLOGY, SCI-E Kapsamındaki Dergi, Mart 2024
FRONTIERS IN PLANT SCIENCE, SCI-E Kapsamındaki Dergi, Mart 2024
TÜBİTAK Projesi, 1507 - TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı, Kayseri Üniversitesi, Türkiye, Mart 2024
JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT, SCI-E Kapsamındaki Dergi, Şubat 2024
Advanced Genetics, SCI-E Kapsamındaki Dergi, Şubat 2024
TÜBİTAK Projesi, 1507 - TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı, Kayseri Üniversitesi, Türkiye, Ocak 2024
JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT, SCI-E Kapsamındaki Dergi, Aralık 2023
SCIENTIFIC REPORTS, SCI-E Kapsamındaki Dergi, Ağustos 2023
CURRENT MICROBIOLOGY, SCI-E Kapsamındaki Dergi, Ağustos 2023
SCIENTIFIC REPORTS, SCI-E Kapsamındaki Dergi, Temmuz 2023
Molecular Biotechnology, SCI-E Kapsamındaki Dergi, Haziran 2023
3 Biotech, SCI-E Kapsamındaki Dergi, Mayıs 2023
CURRENT MICROBIOLOGY, SCI-E Kapsamındaki Dergi, Mayıs 2023
MOLECULAR BIOTECHNOLOGY, SCI-E Kapsamındaki Dergi, Nisan 2023
Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, BAP Araştırma Projesi, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Türkiye, Mart 2023
CURRENT MICROBIOLOGY, SCI-E Kapsamındaki Dergi, Şubat 2023
PEST MANAGEMENT SCIENCE, SCI Kapsamındaki Dergi, Ocak 2023
LETTERS IN APPLIED MICROBIOLOGY, SCI-E Kapsamındaki Dergi, Aralık 2022
3 Biotech, SCI-E Kapsamındaki Dergi, Ekim 2022
3 Biotech, SCI-E Kapsamındaki Dergi, Eylül 2022
3 Biotech, SCI-E Kapsamındaki Dergi, Eylül 2022
MOLECULAR BIOTECHNOLOGY, SCI-E Kapsamındaki Dergi, Ağustos 2022
3 BIOTECH, SCI-E Kapsamındaki Dergi, Ağustos 2022
MOLECULAR BIOTECHNOLOGY, SCI-E Kapsamındaki Dergi, Ağustos 2022
3 BIOTECH, SCI-E Kapsamındaki Dergi, Nisan 2022
MOLECULAR BIOTECHNOLOGY, SCI-E Kapsamındaki Dergi, Mart 2022
APPLIED MICROBIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY, SCI-E Kapsamındaki Dergi, Mart 2022
TURKISH JOURNAL OF ZOOLOGY, SCI-E Kapsamındaki Dergi, Mart 2022
APPLIED MICROBIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY, SCI-E Kapsamındaki Dergi, Ocak 2022
SCIENTIFIC REPORTS, SCI-E Kapsamındaki Dergi, Kasım 2021
AVRUPA BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ, Hakemli Bilimsel Dergi, Kasım 2021
JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT, SCI-E Kapsamındaki Dergi, Kasım 2021
MOLECULAR BIOTECHNOLOGY, SCI-E Kapsamındaki Dergi, Ekim 2021
CURRENT MICROBIOLOGY, SCI-E Kapsamındaki Dergi, Ekim 2021
SCIENTIFIC REPORTS, SCI-E Kapsamındaki Dergi, Eylül 2021
CURRENT MICROBIOLOGY, SCI-E Kapsamındaki Dergi, Ağustos 2021
SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, SCI-E Kapsamındaki Dergi, Haziran 2021
MOLECULAR BIOTECHNOLOGY, SCI-E Kapsamındaki Dergi, Mayıs 2021
JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT, SCI-E Kapsamındaki Dergi, Mart 2021
CURRENT MICROBIOLOGY, SCI-E Kapsamındaki Dergi, Ocak 2021
3 BIOTECH, SCI-E Kapsamındaki Dergi, Ekim 2020
TÜBİTAK Projesi, 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı, TÜBİTAK, Türkiye, Eylül 2020
MICROBIAL BIOTECHNOLOGY, SCI-E Kapsamındaki Dergi, Temmuz 2020
TÜBİTAK Uluslararası İkili İşbirliği Projesi, 2532 - Rusya Temel Araştırma Vakfı (RFBR) İkili İşbirliği Programı, Kayseri Üniversitesi, Türkiye, Aralık 2019
SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, SCI Kapsamındaki Dergi, Ağustos 2019
JOURNAL OF PEST SCIENCE, SCI Kapsamındaki Dergi, Haziran 2019
SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, SCI Kapsamındaki Dergi, Mart 2019
Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, Hakemli Bilimsel Dergi, Haziran 2018
Microbial Biotechnology, SCI Kapsamındaki Dergi, Mart 2018
Current Journal of Applied Science and Technology, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Mart 2018
African Journal of Microbiology Research, SCI Kapsamındaki Dergi, Mart 2018
Agricultural Science Research Journal, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Kasım 2017
International Journal of Plant & Soil Science, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Temmuz 2017
Pest Management Science, SCI Kapsamındaki Dergi, Mayıs 2017
Biotechnology Journal International, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Nisan 2017
Microbiology Research Journal International, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Mart 2017
Microbiology Research Journal International, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Kasım 2016
Turkish Journal of Entomology, SCI Kapsamındaki Dergi, Temmuz 2016
Journal of Applied Entomology, SCI Kapsamındaki Dergi, Mayıs 2016
Journal of Agricultural Science and Technology, SCI Kapsamındaki Dergi, Aralık 2015
International Journal of Applied Microbiology and Biotechnology Research, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Temmuz 2015
Bt Research, SCI Kapsamındaki Dergi, Haziran 2015
African Journal of Microbiology Research, SCI Kapsamındaki Dergi, Mayıs 2015
Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Hakemli Bilimsel Dergi, Mart 2015
Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Hakemli Bilimsel Dergi, Eylül 2014
Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Hakemli Bilimsel Dergi, Nisan 2014
Turkish Journal of Entomology, SCI Kapsamındaki Dergi, Aralık 2013
Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Hakemli Bilimsel Dergi, Kasım 2013
African Journal of Microbiology Research, SCI Kapsamındaki Dergi, Kasım 2013

Etkinlik Organizasyonlarındaki Görevler

Azizoğlu U., Kılıç Dokan F., I. Öncelikli ve Yenilikçi Araştırmalar Çalıştayı, Çalıştay Organizasyonu, Kayseri, Türkiye, Temmuz 2023