Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The synergic and antagonistic activity of Cry1Ab and Cry2Aa proteins against lepidopteran pests

JOURNAL OF APPLIED ENTOMOLOGY, cilt.140, ss.223-227, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Molecular Screening and Bioactivity of Native Bacillus thuringiensis Isolates

JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, cilt.17, ss.1197-1207, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

FUNGI ASSOCIATED WITH FREE-LIVING SOIL NEMATODES IN TURKEY

ARCHIVES OF BIOLOGICAL SCIENCES, cilt.67, ss.1173-1183, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Ovicidal activity of microwave and UV radiations on mediterranean flour moth Ephestia kuehniella Zeller, 1879 ( Lepidoptera: Pyralidae)

TURKIYE ENTOMOLOJI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF ENTOMOLOGY, cilt.35, ss.437-446, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

An Overview of the Microbial Insecticide:Bacillus thuringiensis

EC MICROBIOLOGY, cilt.01, ss.28-30, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Biological Control in Organic Farming; Entomopathogenic Bioinsecticides

Erciyes University Journal of the Institute of Science and Technology, cilt.28, ss.375-381, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Insecticidal activity of microwave radiation on Tribolium castaneum Herbst(Coleoptera: Tenebrionidae) adults

Erciyes University Journal of the Institute of Science and Technology, cilt.26, ss.323-327, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Recombinant entomopathogenic bacteria for pest insect control

2nd International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2020), Gaziantep, Türkiye, 7 - 09 Ekim 2020, ss.63

Mikrobiyal gübre olarak Bacillus thuringiensis’in tarımsal üretimde kullanılabilme potansiyeli

2. Uluslararası Avrasya Fen, Mühendislik ve Teknoloji Konferansı (EurasianSciEnTech 2020), Gaziantep, Türkiye, 7 - 09 Ekim 2020, ss.410

An Environment-Friendly Microbial Insecticide; Bacillus thuringiensis

International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2018), Ankara, Türkiye, 26 Nisan 2018, ss.248

Ecological Importance of Free-Living Soil Nematodes

ECOLOGY 2017 INTERNATIONAL SYMPOSIUM, Kayseri, Türkiye, 11 Mayıs 2017, ss.529

Pestisitlerin Zararlı /Faydalı Böcekler Üzerindeki Toksikolojik Etkileri

Türkiye’de Ekotoksikoloji Çalışmaları ve Eğitimi Çalıştayı, Düzce, Türkiye, 10 Mayıs 2016, ss.1

The most widely used molecular techniques for entomopathogenic and entomoparasitic nematode taxonomy

5th International Participated Entomopathogens and Microbial Control Congress, Ankara, Türkiye, 09 Eylül 2015, ss.111

Biocontrol potential of native Bacillus thuringiensis strains against Culex pipiens (Diptera:Culicidae)

5th International Participated Entomopathogens and Microbial Control Congress, Ankara, Türkiye, 09 Eylül 2015, ss.64

Chitinase gene screening for native Bacillus spp., isolates

5th International Participated Entomopathogens and Microbial Control Congress, Ankara, Türkiye, 09 Eylül 2015, ss.70

Evaluating molasses broth for producing Bacillus thuringiensis strains

5th International Participated Entomopathogens and Microbial Control Congress, Ankara, Türkiye, 09 Eylül 2015, ss.63

Selenium fertilization and accumulation in Kral 97 barley (Hordeum vulgare L.) cultivar

50th Croatian & 10th International Symposium on Agriculture, Opatija, Hırvatistan, 16 Şubat 2015, ss.185

Analysis of genetic diversity in Turkey orginated local wheat populations

3rd International Congress of the Molecular Biology Association of Turkey, İzmir, Türkiye, 10 Eylül 2014, ss.97

Controlling Plodia interpunctella (Hübner) (Lepideptera: Pyralidae) with Recombinant Cry1A Protein

3rd International Congress of the Molecular Biology Association of Turkey, İzmir, Türkiye, 10 Eylül 2014, ss.211

Gluten allele freguencies and Glu-1 quality scores in local wheat populations originated from Turkey

3rd International Congress of the Molecular Biology Association of Turkey, İzmir, Türkiye, 10 Eylül 2014, ss.95

HMW Guluten polymorphism in Turkey orgininated local wheat populations

3rd International Congress of the Molecular Biology Association of Turkey, İzmir, Türkiye, 10 Eylül 2014, ss.98

Insecticidal Activity of Recombinant Cry1Ab Toxin on Mediterranean Flour Moth, Ephestia kuehniella Larvae

3rd International Congress of the Molecular Biology Association of Turkey, İzmir, Türkiye, 10 Eylül 2014, ss.208

cry gene frequency of native Bacillus thuringiensis isolates

Uluslararası Katılımlı Ulusal Biyosidal kongresi, Antalya, Türkiye, 19 Mart 2014, ss.17

Biyolojik Mücadelenin Ötesinde Bacillus thuringiensis: Biyofertilizer-Biyostimülatör

V. Organik Tarım Sempozyumu, Samsun, Türkiye, 01 Eylül 2013, cilt.2, ss.232-240

28SrDNA Dizi Analiziyle Bazı Entomopatojen Nematodların Karakterizasyonu

2. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 01 Kasım 2012

PCR-based identification of insecticidal crystal genes of Bacillus thuringiensis isolated from Adana.

International Workshop on Urbanisation, Land Use, Land Degradation and Environment, Türkiye, 01 Ocak 2009