Education Information

Education Information

 • 2019 - Continues Doctorate

  Kayseri University, Turkey

 • 2013 - 2017 Postgraduate

  Nevsehir Haci Bektas Veli University, Instıtute Of Socıal Scıences, İşletme, Turkey

 • 2008 - 2012 Undergraduate

  Nevsehir Haci Bektas Veli University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, Department Of Busıness, Turkey

Dissertations

 • 2017 Postgraduate

  Sürdürülebilirlik raporları kapsamında kurumsal sosyal sorumluluğun finansal performans üzerine etkisi: BİST sürdürülebilirlik endeksinde bir araştırma Sustainable Development

  Nevsehir Haci Bektas Veli University, Instıtute Of Socıal Scıences

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English