Education Information

Education Information

 • 2017 - 2021 Doctorate

  University Of Health Sciences, Instıtute Of Health Scıences, Nursing, Turkey

 • 2011 - 2014 Postgraduate

  Erciyes University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Public Health, Turkey

 • 2006 - 2010 Undergraduate

  Erciyes University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik , Turkey

Dissertations

 • 2021 Doctorate

  Hemodiyaliz Hastalarında Mobil Sağlık Uygulaması ile Verilen Fistül Bakımı Eğitiminin Hastalığa Uyum ve Öz Bakım Davranışları Üzerine Etkisi

  University Of Health Sciences, Instıtute Of Health Scıences, Department Of Nursıng

 • 2014 Postgraduate

  Sleep quality and associated factors among non-physician health personnel working in Erciyes University Medical Faculty hospitals Sustainable Development

  Erciyes University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, -

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English

Certificates, Courses and Trainings

 • 2022“Değişim ve Değişimin Yönetimi | Hemşireliğin Geleceği”

  Vocational Training , Kırklareli Üniversitesi

 • 2022Pandemi Döneminde Mezun Olan Hemşirelerin Yaşadıkları Güçlükler ve Çözüm Önerileri: Çok Yönlü Bakış

  Health&Medicine , Marmara Üniversitesi

 • 2022Yabancı Cisim Aspirasyonuna Yaklaşım Kursu

  Health&Medicine , Anadolu Aile Hekimliği Kongresi

 • 2022GETAT Uygulamaları Kursu

  Health&Medicine , Anadolu Aile Hekimliği Kongresi

 • 2022Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Yerel Eğitim Programı

  Health&Medicine , Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

 • 2021HEMŞİRELİK VE İNSANI ANLAMA SEMPOZYUMU

  Health&Medicine , İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

 • 2021BEYKENT 3RD INTERNATIONAL HEALTH SCIENCES RESEARCH DAYS CONGRESS

  Health&Medicine , Beykent University

 • 20211st International Dr. Safiye Ali Multidiciplinary Studies Congress In Health Sciences

  Health&Medicine , Effect Publishing Agency

 • 2021First Touch Project Closing and Trauma Symposium

  Health&Medicine , T.C. Sağlık Bakanlığı Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü

 • 2021T.C Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinden Tavsiyeler

  Personal Evolution , Maltepe Üniversitesi

 • 2021TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi

  Quality Management , TURKISH STANDARDS INSTITUTE

 • 2021TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi

  Quality Management , TURKISH STANDARDS INSTITUTE

 • 2021TS EN ISO 9001:2015 Risk Tabanlı Proses Yönetimi Eğitimi

  Quality Management , TURKISH STANDARDS INSTITUTE

 • 2021TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi

  Quality Management , TURKISH STANDARDS INSTITUTE

 • 20211. Yıla Özel Kongre

  Health&Medicine , Etkin Psikoloji

 • 2021Sağlıkta İş Hayatı ve Akademisyenlik Üzerine

  Personal Evolution , Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi

 • 2021Kaygı Bozukluğu ve Tedavi Yöntemleri

  Vocational Training , Kuantum Organizasyon

 • 2021Kadın Sağlığı

  Health&Medicine , Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi

 • 2021İletişimde Sosyal Nezaket

  Personal Evolution , Sorgun Gençlik Derneği

 • 2021Lider Kadınlar Zirvesi 2021

  Vocational Training , Marmara Üniversitesi

 • 2021Covid-19 Pandemi Sürecinde Hemşirelerde Psikolojik Dayanıklılık

  Health&Medicine , Bezmialem Üniversitesi

 • 2021Hemşireler Her Yerde

  Vocational Training , Sağlık Bilimleri Üniversitesi

 • 2021Klinik Simülasyon Kursu

  Vocational Course , Sağlık Bilimleri Üniversitesi

 • 2021Hemşirelikte Bugünün Konusu, Yarının Yenilikleri: HEMŞİRELİKTE İNOVASYON

  Vocational Training , İzmir Bakırçay Üniversitesi

 • 2021Uzaktan Öğretim Ölçme ve Değerlendirme Seminerleri-Yıl sonu Sınavlarının Pedagojisi

  Measurement and Evaluation , Kayseri Üniversitesi

 • 2020Literatür Tarama ve İnceleme Eğitimi

  Vocational Course , Sağlık Bilimleri Üniversitesi

 • 2020Dünya Diyabet Günü

  Vocational Training , University of Health Sciences

 • 2020How to design effective figures for review articles

  Vocational Course , ELSEVİER TÜRKİYE

 • 2020Elsevier Turkey Webinar - Finding Right Journal

  Vocational Training , TÜBİTAK ELSEVİER TÜRKİYE

 • 2020İnovatif Düşünme, Ürün Geliştirme ve Belgelendirme Kursu

  New Product Development , II. Uluslararası İnovatif Hemşirelik Kongresi

 • 2020II. Uluslararası İnovatif Hemşirelik Kongresi

  Vocational Training , İnovatif Hemşirelik Derneği

 • 2020Elsevier Turkey Webinar - Increasing Effective Research Collaborations with Mendeley Groups

  Vocational Training , TÜBİTAK ELSEVİER TÜRKİYE

 • 202030. Ulusal Nefroloji Hemşireliği Kongresi

  Vocational Training , Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireleri Derneği

 • 2020Elsevier Turkey Webinar - Tips for Converting Your Thesis into an Article

  Vocational Training , TÜBİTAK ELSEVİER TÜRKİYE

 • 2020Uzaktan Eğitim Teknolojileri ve Materyal Hazırlama Teknikleri: Eğiticilerin Eğitimi

  Education Management and Planning , Kayseri Üniversitesi

 • 2020Uzaktan Eğitim Yetkinlikleri Sertifikası

  Education Management and Planning , YÖKAK SABEK SABDEK

 • 2020Android Mobil Uygulama İleri Seviye

  IT , Mind Up Akademi & Udemy

 • 2020Android Mobil Uygulama Kursu: Kotlin & Java

  IT , Mind Up Akademi & Udemy

 • 2019Uygulamalı istatistiksel Veri Analizi Kursu, SPSS, TURCOSA

  Data Analysis , Cappadocia University