Education Information

Education Information

 • 2020 - Continues Doctorate

  Eskişehir Technical University, Faculty Of Aeronautıcal And Space Scıences, Department Of Avıatıon Management, Turkey

 • 2016 - 2018 Postgraduate

  Anadolu University, Faculty Of Aeronautıcal And Space Scıences, Department Of Avıatıon Management, Turkey

 • 2011 - 2016 Undergraduate

  Erciyes University, Sivil Havacılık Yüksekokulu, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği , Turkey

Dissertations

 • 2018 Postgraduate

  DÜNYADA GELİŞMEKTE OLAN AEROTROPOLİS YAPININ TÜRKİYE YANSIMASI: İSTANBUL ÖRNEĞİNİN İNCELENMESİ Sustainable Development

  Anadolu University, Faculty Of Aeronautıcal And Space Scıences, Department Of Avıatıon Management