Education Information

Education Information

 • 1993 - 1999 Doctorate

  Istanbul University, Institute Of Social Sciences, İktisat, Turkey

 • 1990 - 1993 Postgraduate

  Erciyes University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisadi Gelişme Ve Uluslarası İktisat, Turkey

 • 1985 - 1990 Undergraduate

  Erciyes University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat, Turkey

Dissertations

 • 1999 Doctorate

  Dış Ticaret Hadleri ve Türkiye Üzerine Bir Uygulama

  İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitütüsü, İktisat

 • 1993 Postgraduate

  Türkiye’de İhracatı Teşvik Tedbirleri ve bu Teşviklerin İhracat Üzerindeki Etkileri

  Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisadi Gelişme Uluslararası İktisat

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English