Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2016 - Continues Research Assistant

  Erciyes University, İzzet Bayraktar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, İnsan Kaynakları Yönetimi

 • 2015 - 2016 Other

  Melikşah Üniversitesi, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, İşletme

Courses

 • Undergraduate COMPARATIVE HUMAN RESOURCE MANAGEMENT

 • Undergraduate Modern Yönetim Teknikleri

 • Undergraduate

 • Undergraduate

 • Undergraduate İnsan Kaynakları Yönetimi Bilişim Sistemleri