Education Information

Education Information

 • 2006 - 2014 Doctorate

  Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektrik-Elektronik Mühndisliği Abd, Turkey

 • 2001 - 2003 Postgraduate

  Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mühendislik Ve Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği Abd, Turkey

 • 1997 - 2001 Undergraduate

  Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kontrol Ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2014 Doctorate

  Bilgisayarlı tomografi görüntülerinden tekstür analizi ve sınıflandırma yöntemleri yardımıyla karaciğer fibrozisinin evrelendirilmesi

  Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektrik-Elektronik Mühndisliği Abd

 • 2003 Postgraduate

  Nesne tanıma ve karşılaştırma problemleri için kapalı polinom denklemlerinin ayrıştırılması

  Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mühendislik Ve Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği Abd

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English