Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2023 - Continues Professor

  Kayseri University, Develi İslami İlimler Fakültesi, İslam Tarihi Ve Sanatları Bölümü

 • 2019 - 2023 Associate Professor

  Kayseri University, Develi İslami İlimler Fakültesi, İslam Tarihi Ve Sanatları Bölümü

 • 2017 - 2019 Associate Professor

  Mus Alparslan University, Faculty Of Islamıc Scıences, Department Of Islamıc Hıstory And Arts

 • 2011 - 2017 Assistant Professor

  Mus Alparslan University, Faculty Of Islamıc Scıences, Department Of Islamıc Hıstory And Arts

Managerial Experience

 • 2023 - Continues Fakülte Kurulu Üyesi

  Kayseri University, Develi Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi

 • 2023 - Continues Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

  Kayseri University, Develi Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi

 • 2023 - Continues Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

  Kayseri University, Develi İslami İlimler Fakültesi, İslam Tarihi Ve Sanatları Bölümü

 • 2022 - Continues Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi

  Kayseri University, Develi İslami İlimler Fakültesi, İslam Tarihi Ve Sanatları Bölümü

 • 2022 - Continues Head of Department

  Kayseri University, Develi İslami İlimler Fakültesi, İslam Tarihi Ve Sanatları Bölümü

 • 2020 - Continues Rektörlük Akademik Teşvik Değerlendirme Komisyonu Üyesi

  Kayseri University, Develi İslami İlimler Fakültesi, İslam Tarihi Ve Sanatları Bölümü

 • 2019 - Continues Bölüm Akademik Teşvik Değerlendirme Komisyonu Başkanı

  Kayseri University, Develi islami ilimler Fakültesi, İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü

 • 2019 - Continues Fakülte Akademik Kurul Üyesi

  Kayseri University, Develi islami ilimler Fakültesi, İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü

 • 2019 - Continues Head of Department

  Kayseri University, Develi islami ilimler Fakültesi, İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü

 • 2019 - Continues Head of Department

  Kayseri University, Develi islami ilimler Fakültesi, İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü

 • 2019 - Continues Head of Department

  Kayseri University, Develi islami ilimler Fakültesi, İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü

 • 2019 - Continues Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

  Kayseri University, Develi islami ilimler Fakültesi, İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü

 • 2021 - 2022 Academic Performance D. Board Member

  Kayseri University, Develi İslami İlimler Fakültesi, İslam Tarihi Ve Sanatları Bölümü

 • 2020 - 2021 Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

  Kayseri University, Develi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

 • 2020 - 2021 Fakülte Kurulu Üyesi

  Kayseri University, Develi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

 • 2019 - 2021 Bölüm Stratejik Plan Komisyonu Üyesi

  Kayseri University, Develi islami ilimler Fakültesi, İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü

 • 2019 - 2021 Birim Kalite Komisyonu Üyesi

  Kayseri University, Develi islami ilimler Fakültesi, İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü

 • 2019 - 2020 Member of the Senate

  Kayseri University, Develi islami ilimler Fakültesi, İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü

 • 2019 - 2020 Vice Dean

  Kayseri University, Develi islami ilimler Fakültesi, İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü

 • 2011 - 2019 Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi

  Mus Alparslan University, Instıtute Of Socıal Scıences, İslam Tarihi ve Sanatları

 • 2011 - 2019 Head of Department

  Mus Alparslan University, Faculty Of Islamıc Educatıon, Department Of Islamıc Hıstory And Arts

 • 2011 - 2019 Head of Department

  Mus Alparslan University, Faculty Of Islamıc Educatıon, Department Of Islamıc Hıstory And Arts

 • 2011 - 2019 Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

  Mus Alparslan University, Faculty Of Islamıc Educatıon, Department Of Islamıc Hıstory And Arts

 • 2011 - 2019 Head of Department

  Mus Alparslan University, Faculty Of Islamıc Educatıon, Department Of Islamıc Hıstory And Arts

 • 2011 - 2019 Head of Department

  Mus Alparslan University, Faculty Of Islamıc Educatıon, Department Of Islamıc Hıstory And Arts

Courses

 • Undergraduate İslam Medeniyeti Tarihi

 • Undergraduate İslam Medeniyeti Tarihi

 • Undergraduate İslam Tarihi-I

 • Undergraduate İslam Medeniyeti Tarihi

 • Undergraduate İslam Tarihi II

 • Undergraduate İslam Tarihi I

 • Undergraduate İslam Tarihi I

 • Undergraduate İslam Tarihi II

 • Undergraduate İslam Medeniyeti Tarihi (251)

 • Undergraduate İslam Medeniyeti Tarihi (202)

 • Undergraduate İslam Medeniyeti Tarihi

 • Undergraduate İslam Medeniyeti Tarihi

 • Undergraduate İslam Medeniyeti Tarihi (252)

 • Undergraduate İslam Tarihi II

 • Undergraduate İslam Tarihi II

 • Undergraduate İslam Tarihi II

 • Undergraduate Siyer-i Nebî

 • Undergraduate İslam Medeniyeti Tarihi

 • Undergraduate İslam Medeniyeti Tarihi

 • Undergraduate Siyer-i Nebi-II

 • Postgraduate İslam Medeniyeti Tarihi Araştırmaları

 • Postgraduate Aile Sorunları ve Manevi Danışmanlık

 • Undergraduate Öğretmenlik Uygulaması

 • Undergraduate İslam Tarihi-II

 • Undergraduate İslam Tarihi II

 • Undergraduate İslam Tarihi I

 • Undergraduate İslam Medeniyeti

 • Undergraduate İslam Tarihi I

 • Undergraduate Siyer-i Nebî-I

 • Postgraduate Bilimsel Araştırma Yöntemleri

 • Undergraduate İslam Medeniyeti

 • Undergraduate Tarih Felsefesi ve İslam Tarihçiliği

 • Undergraduate Siyer-i Nebî

 • Undergraduate İslam Tarihi II

 • Undergraduate Tarih Felsefesi ve İslam Tarihçiliği

 • Undergraduate Din Hizmetlerinde Yöntem ve Verimlilik

 • Undergraduate Bilimsel Araştırma Yöntemleri

 • Undergraduate Hz. Muhammed'in Hayatı

 • Undergraduate Siyer-i Nebî

 • Undergraduate İslam Tarihi

 • Undergraduate Din Hizmetlerinde Yöntem ve Verimlilik

 • Undergraduate İslam Tarihi I

 • Undergraduate Bilimsel Araştırma Yöntemleri

 • Undergraduate Mezhepler Tarihi

 • Undergraduate İtikadi İslam Mezhepleri

 • Undergraduate İtikadi İslam Mezhepleri

 • Undergraduate Bitirme Ödevi

 • Undergraduate Bitirme Ödevi

 • Undergraduate Mezhepler Tarihi

 • Undergraduate Siyer

 • Undergraduate Siyer

 • Undergraduate Arapça (Sarf-Nahiv)