Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A closed-loop supply chain network design for automotive industry in Turkey

COMPUTERS & INDUSTRIAL ENGINEERING, cilt.113, ss.727-745, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

An integrated model to incorporate ergonomics and resource restrictions into assembly line balancing

INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER INTEGRATED MANUFACTURING, cilt.27, ss.997-1007, 2014 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

A genetic algorithm approach for optimizing a closed-loop supply chain network with crisp and fuzzy objectives

INTERNATIONAL JOURNAL OF PRODUCTION RESEARCH, cilt.52, ss.3637-3664, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

A HYBRID GENETIC ALGORITHM FOR MULTISTAGE INTEGRATED LOGISTICS NETWORK OPTIMISATION PROBLEM

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, cilt.26, ss.929-936, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A mixed integer programming model for remanufacturing in reverse logistics environment

INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY, cilt.39, ss.1197-1206, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

LOGISTICS NETWORK DESIGN FOR RECOVERABLE MANUFACTURING SYSTEMS: LITERATURE SURVEY

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, cilt.23, ss.903-912, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ömrünü Tamamlamış Araçların Geri Dönüşümünde Yükseltilmiş Yönetmelik Hedeflerini Karşılamak İçin Ağ Tasarımı ve Modellenmesi

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji, cilt.5, ss.223-236, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kapalı Döngü Tedarik Zinciri Ağının Etmen Tabanlı Sistemler İle Modellenmesi

37. Yöneylem Araştırması Ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi, İstanbul, Türkiye, 05 Temmuz 2017, ss.65

MODELING OF REVERSE LOGISTICS NETWORK WITH AGENT BASED SYSTEMS

INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED ANALYSIS AND MATHEMATICAL MODELING, İstanbul, Türkiye, 03 Temmuz 2017, ss.42

Müşteri Davranışlarının Kapalı Döngü Tedarik Zinciri Ağı Tasarımına Etkisi

Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi, Antalya, Türkiye, 17 Mayıs 2017, ss.223-240

A review on supply chain network design test problems

XII. International Logistics and Supply Chain Congress, İstanbul, Türkiye, 30 Ekim 2014, ss.614-625

Recycling network design for municipal waste management in Ankara

XI. International Logistics and Supply Chain Congress, Kayseri, Türkiye, 07 Kasım 2013, ss.1

Kapalı döngü tedarik zinciri ağ tasarımına yeni bir yaklaşım

II. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi, Aksaray, Türkiye, 16 Mayıs 2013, ss.1

Integrating forward and reverse flows: a generic model for remanufacturing activity

25th European Conference on Operational Research, Vilnius, Litvanya, 08 Temmuz 2012, ss.1

The design of product recovery network: A new mixed integer programming model

3rd International Conference on Industrial Engineering and Operations Management, İstanbul, Türkiye, 03 Temmuz 2012, ss.1

Tersine Akış İçeren Lojistik Şebekelerinde Teşvik Uygulaması

Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi, Konya, Türkiye, 10 Mayıs 2012, ss.1

Ürünlerin geri kazanımı için lojistik ağı tasarımı ve sezgisel çözüm yöntemi

YA/EM 2011 Yöneylem Araştırması/Endüstri Mühendisliği 31. Ulusal Kongresi, Sakarya, Türkiye, 05 Temmuz 2011, ss.1

Bütünleşik Lojistik Ağı Tasarımı ve Modellenmesi: Bir Akü Firması Uygulaması

YA/EM 2009 Yöneylem Araştırması/Endüstri Mühendisliği 29. Ulusal Kongresi, Ankara, Türkiye, 22 Haziran 2009, ss.1

Kitap & Kitap Bölümleri