Ti6Al4V Titanyum Alaşımının Parmak Freze ile İşlenmesinde Helis Açısının Takım Aşınmasına Etkisinin İncelenmesi


Çiftçi İ.(Executive), Yavuz M., Gökçe H.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2019 - 2020

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: February 2019
  • End Date: February 2020

Project Abstract

Ti6Al4V titanyum alaşımı mükemmel özellikleri nedeniyle başta havacılık ve uzay olmak üzere çeşitli endüstri dallarında yaygın olarak kullanılan önemli bir mühendislik malzemesidir. Ancak, bu malzemenin düşük ısıl iletkenliği, düşük kimyasal kararlılığı ve düşük elastiklik modülü talaşlı imalat yöntemleriyle işlenmesini zorlaştırmaktadır. Hızlı kesici takım aşınması talaşlı imalat yöntemleriyle işleme esnasında karşılaşılan en önemli problemdir. Ti6Al4V malzemenin işlenmesinde takım aşınmasının kabul edilebilir bir seviyede tutulabilmesi ve kaliteli parça üretilebilmesi için uygun kesici takım malzemesinin, geometrisinin ve işlem değişkenlerinin belirlenmesi gereklidir. Önemli bir malzeme olması nedeniyle Ti6Al4V üzerine çok sayıda akademik çalışma yapılmıştır. Bununla birlikte, bu malzemenin işlenmesinde kullanılan parmak frezelerin helis açılarını inceleyen bir çalışma görülmemektedir. Bu proje çalışmasında, Ti6Al4V titanyum alaşımının parmak freze ile işlenmesinde parmak freze helis açısının aşınmaya etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır.