Vizyoner Liderliğin Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Üzerindeki Etkisinde Örgütsel Desteğin ve Psikolojik Rahatlığın Rolü


Demirtaş Ö. , Derin N.(Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2019 - 2020

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: March 2019
  • End Date: April 2020