BIOMETRIC ANALYSIS OF STUDIES ON AUDITING IN INFORMATION TECHNOLOGIES ENVIRONMENT


Akın S.

in: BIOMETRIC ANALYSIS OF STUDIES IN THE FIELD OF ACCOUNTING AND AUDITING, Prof. Dr. Ganite Kurt,Doç. Dr. Fatma Temelli, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.325-346, 2024

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2024
  • Publisher: Gazi Kitabevi
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.325-346
  • Editors: Prof. Dr. Ganite Kurt,Doç. Dr. Fatma Temelli, Editor
  • Kayseri University Affiliated: Yes

Abstract

Geçmişten günümüze, bilgi teknolojilerinde meydana gelen gelişmelerin denetim mesleğine de önemli etkiler yaptığı bilinen bir gerçektir. Bu sebeple bilgi teknolojilerinin denetim mesleğine etkilerini araştıran çalışmalar da yıllar içerisinde artış göstermiştir. Bu çalışmanın amacı, bilgi teknolojileri ortamında yapılan denetim ile ilgili çalışmaların daha iyi anlaşılmasına katkı sağlamak, ilgili alanda yapılan yazınsal çalışmaların haritasını çıkarmaktır. Araştırmada bibliyometrik ve içerik analizi yaklaşımları kullanılarak Web of Science (WoS) aracılığıyla elde edilen veriler VOSviewer programı yardımıyla görsele çevrilmiştir. Araştırmada son yirmi yılda yapılan bilgi teknolojileri ortamında denetim ile ilgili 2197 makale analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlar ışığında çalışmalar; yıllara göre, ülkelere göre, yazarlara göre, yazarlar arası atıf ilişkisine göre, anahtar kelimelere göre, çalışmaların yapıldığı üniversitelere göre belirli tablo ve haritalarla açıklanmaya çalışılmıştır. Elde edilen bulgulara göre ilgili alanda en fazla çalışmanın Amerika Birleşik Devletleri tarafından yapıldığı, yıllara göre en fazla çalışmanın 2022 yılında yapıldığı, yayınların yapıldığı üniversitelere göre en fazla çalışmanın Nanjing Audit Üniversitesi tarafından yapıldığı, anahtar kelimeler açısından yazarlar tarafından en fazla kullanılan anahtar kelimenin “blockhain” ve “audit” kelilmeleri olduğu ortaya konulmuştur. Çalışmanın, bilgi teknolojileri ortamında denetim alanında yapılan çalışmalara katkı sağlayacağı düşünülmektedir.