Balassa-Samuelson Hipotezinin Yüksek Orta Gelirli Ülkelerde Geçerliliğinin Test Edilmesi


Çelik B., Barak D., Çelik T.

Atatürk Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, vol.32, no.2, pp.427-446, 2018 (Peer-Reviewed Journal)