İklim Değişikliği ve Enerji Sektörü


Creative Commons License

Çelik T.

in: İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine bir İnceleme, Munise Ilıkkan Özgür,Cuma Demirtaş, Editor, Necmettin Erbakan Üniversitesi Yayınevi, Konya, pp.137-169, 2022

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2022
  • Publisher: Necmettin Erbakan Üniversitesi Yayınevi
  • City: Konya
  • Page Numbers: pp.137-169
  • Editors: Munise Ilıkkan Özgür,Cuma Demirtaş, Editor
  • Kayseri University Affiliated: Yes

Abstract

Sanayi devrimi sonrası başlayan üretim artışı beraberinde ekonomik büyüme ve refah getirmişse de, bu dönemde enerji ihtiyacı için kullanılan fosil yakıtlar atmosferin kirlenmesine sebep olmuştur. Özellikle II. Dünya Savaşı sonrası başlayan hızlı sanayileşme atmosferdeki sera gazlarının artmasına ve bugün bu gazların neden olduğu iklim değişikliği sorunuyla karşılaşmamıza neden olmuştur. Küresel ortalama hava sıcaklığının artması olarak tanımlanan iklim krizinin sonuçlarının çok ağır olması, ülkelerin iklim değişikliği ile mücadelede ortak hareket etmesini zorunlu kılarken bu mücadelede en çok etkilenecek sektörlerden biri de enerji sektörüdür. İklim değişikliği ile mücadelede hedef yüksek karbon emisyonuna neden olan fosil yakıt tüketen enerji sektörlerinde üretim ve tüketimin zamanla azalması, neredeyse sıfır karbon emisyonu üreten yenilenebilir enerjinin üretim ve kullanımın ise artmasıdır. Bu çalışmada iklim değişikliği ve iklim değişikliği ile mücadele kapsamında enerji sektöründe ne gibi değişme ve gelişmelerin yaşandığını 1980 sonrası dönem için Dünya enerji verilerinden yararlanarak ortaya koymak amaçlanmıştır. Yapılan araştırma bazı ekonomik sebeplerden dolayı hala fosil yakıt kaynaklı enerji üretiminin hedeflendiği kadar azalmadığını ve hatta arttığını ortaya koyarken, yenilenebilir enerji üretiminin özellikle 2000’lerden sonra hızla artsa da Dünya enerji gücü içindeki payının istenilen düzeyde olmadığını göstermektedir.