Kazakistan bankaılık sektöründe teknik etkinliğin VZA ile ölçülmesi:2008-2013


ÇELİK T., Kaplan M.

Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, no.32, pp.1-15, 2016 (Peer-Reviewed Journal)