Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

1st International Conference on Scientific and Academic Research, Konya, Turkey, 10 - 13 December 2022, pp.1212-1217 Sustainable Development

DEHB TANISI ALMIŞ ÇOCUKLARIN İLAÇ TEDAVİ SÜREÇLERİNİN EEG FREKANS ANALİZİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

II. ULUSLARARASI BİLİMSEL VE MESLEKİ ÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU (BILMES 2018) , Nevşehir, Turkey, 28 June - 08 July 2018, pp.1189-1202

Görsel uyaranların EEG sinyalleri üzerindeki etkilerinin incelenmesi

12. ULUSAL SİNİRBİLİM KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 28 - 31 May 2014, pp.48

Metrics

Publication

13

Citation (WoS)

32

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

36

H-Index (Scopus)

2

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals