Education Information

Education Information

  • 2011 - 2017 Doctorate

    Ankara University, Instıtute Of Socıal Scıences, Turkey

Dissertations

  • 2017 Doctorate

    İlk müslüman nesillerin üstünlüğü düşüncesi ve 'İnsanların en hayırlısı benim asrımda yaşayanlardır…' rivâyetinin tahlil ve tenkidi

    Ankara University, Faculty Of Theology, Department Of Foundatıons Of Islamıc Scıences