Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The Understanding of Revelation in the Context of the View that the Source of the Sunnah is Allah -Specific to Ibn Hibban-

Mahiyet ve Hakikat Bağlamında Vahiy Olgusu Sempozyumu, Konya, Turkey, 17 - 18 March 2022, vol.1, no.1, pp.151

The Role of The Ḥadīths in The Construction of Moral Personality -An Analysis Within the Context of al-Adabu’l-Mufrad-

Uluslararası II. Din ve İnsan Sempozyumu (UDİS-2021), Eskişehir, Turkey, 7 - 09 October 2021, vol.1, no.1, pp.310-323

Analysis of the Hadiths Prohibiting Blowing into Food and Drink

IV. ULUSLARARASI AHMED-İ HÂNȊ SEMPOZYUMU “İSLÂM’DA SAĞLIK VE KORUYUCU HEKİMLİK, Ağrı, Turkey, 14 - 15 November 2020, vol.1, no.37, pp.161-175

Communication between the Prophet with His Young Companions and the Nabawi Guidance Principles to Youth

I. Uluslararası Din Ve İnsan Sempozyumu “Din, Dil Ve İletişim”, Eskişehir, Turkey, 10 - 12 October 2019, pp.374-389

How Ahl Al-Ra’y Perception Promotes Critical Thinking

İslam Düşüncesinde Eleştiri Kültürü ve Tahammül Ahlakı, Muş, Turkey, 26 - 27 April 2019, vol.2, pp.497-522

Books & Book Chapters

İmam Darimi

Siyer Yayınları, İstanbul, 2023

Sünnetin Kaynağının Allah Olduğu Görüşü Bağlamında Vahiy Anlayışı -İbn Hibbân Özelinde-

in: Kerim Elçinin Mesajı: Vahiy, Dr. M. Raşit AKPINAR,Dr. Furkan ÇAKIR, Editor, Siyer Yayınları, İstanbul, pp.271-295, 2022

HZ. PEYGAMBER’İN SÖYLEMİ VE EYLEMİ ÖRNEKLİĞİNDE İHYÂ VE UYGULAMA İMKÂNI

in: İHYÂ, Prof. Dr. Veysel ÖZDEMİR,Dr. Öğr. Üyesi Murat GÖKALP,Dr. Öğr. Üyesi Zuhal DAĞ,Arş. Gör. Mesut ŞEN,Arş. Gör. Nisa GECEKUŞU DEMİRBAŞ, Editor, Kitap Dünyası, İstanbul, pp.283-300, 2022

MODERN DÖNEMDE HADİS USULÜ BİLGİSİNİN ÖNEMİ VE EKSİKLİĞİNE BAĞLI SONUÇLAR

in: İSLÂM DÜŞÜNCESİNDE ELEŞTİRİ KÜLTÜRÜ ve TAHAMMÜL AHLÂKI–IV (MODERN DÖNEM), Prof. Dr. Murat SERDAR,Doç. Dr. Cahit KARAALP,Dr. Öğr. Üyesi Abdullah ARCA, Editor, Kitap Dünyası, İstanbul, pp.245-261, 2022

Prophet's wishes

Gece Kitaplığı, Ankara, 2021

Ḥadīth and Digitalisation in the Context of Culture and Change

in: ISLAM and COMMENT V, Harun Bekiroğlu,Serkan Demir,Mehmet Öztürk,Muhammed Nur Ali Tabanlı, Editor, İnönü Üniversitesi Yayınevi, Malatya, pp.291-315, 2021

The Sunnah as a Distinctive and Associative Attribute of Religiosity

in: ISLAM and COMMENT IV, SerkanDEMİR,Soner ERASLAN, Editor, İnönü Üniversitesi Yayınevi, Malatya, pp.343-370, 2020

Hz. Prophet's Communication with Youth

in: Hz. Prophet and Communication, Mustafa Öztoprak, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.61-100, 2020

Metrics

Publication

23