Scientific Activities

Jury Memberships

 • October 2023 Associate Professor Exam

  Kayseri Üniversitesi

  Associate Professor Exam

 • October 2023 Associate Professor Exam

  Kayseri Üniversitesi

  Associate Professor Exam

 • October 2023 Associate Professor Exam

  Kayseri Üniversitesi

  Associate Professor Exam

Activities in Scientific Journals

 • 2020 - Continues Kayseri Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

  Scientific Committee Membership

 • 2016 - Continues

  Committee Member

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

 • 2005 - Continues Türkiye Ekonomi Kurumu

  Member

Scientific Refereeing

 • April 2017 Economic research-Ekonomska istrazivanja

  SCI Journal

 • April 2012 Rekabet Kurumu Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • April 2012 Hacettepe Üniversitesi İİBF Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • February 2012 Anadolu Üniversitesi İİBF Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • June 2011 Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • June 2011 Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • May 2011 Türk Bankalar Birliği

  Other Journals

 • March 2011 Alanya İşletme Fakültesi Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • May 2010 Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar

  National Scientific Refreed Journal

 • June 2009 Torusim Management

  National Scientific Refreed Journal

 • April 2009 Niğde Üniversitesi İİBD Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • June 2008 Applied Economics

  National Scientific Refreed Journal

Scientific Research / Working Group Memberships

 • 2012 - Continues Odaklı Yerel kalkınma Grubu

  oyka.org

  ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, Turkey