Y KUŞAĞI PERSPEKTİFİNDEN PAZARLAMA 4.0 YÖNETİMİ


Creative Commons License

Davutoğlu N. A., Arslan Ö., Muğaloğlu T.

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi,, vol.9, no.118, pp.224-236, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Y kuşağı, seksenli yılların başında doğan ilk temsilcilerinin çoğu çocukluk dönemlerinde teknoloji bakımından sadece renkli televizyon ve birden fazla kanal ile karşılaşmış olsalar da doksanlı yıllarda teknolojik gelişmelere hızlıca uyum sağlayan kuşaktır. Pazarlama 4.0, ise yoğun küresel rekabet, yeni tüketici türü ve teknolojilerdeki hızlı gelişimden kaynaklanan çeşitli değişiklikler sonucunda ortaya çıkan ticari işlemlerin ve müşteri faaliyetlerinin gerçek zamanlı olarak izlenebileceği Sibernetik Pazarlama Sistemini ifade etmektedir. Yazım öncesi yapılan nitel araştırma yöntemi olan literatür taraması sonucu Y Kuşağı ile Pazarlama 4.0 arasında ilişkiyi ele alan çalışmaların birbirinden ayrı yapılması çalışmanın önemini ortaya çıkarmıştır. Çalışmada Y Kuşağı ile Pazarlama 4.0 bir bütün olarak ele alınmış ve aralarındaki bağ, tablo haline getirilerek ilişkilendirilmiştir. Çalışmanın bu konuda yapılacak benzer çalışmalara öncülük edeceği düşünülmektedir.