From Social Media to Books Turkish Driven by Popular Culture


Bayram A.

The 17th International Scientific Research Congress -Social and Educational Sciences, Ankara, Turkey, 19 - 20 August 2023, pp.198-201

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.198-201
  • Kayseri University Affiliated: Yes

Abstract

Word exchanges are quite quite normal in the development of language. From past to present, that is, from historical Turkish dialects to contemporary Turkish dialects, Turkish has been in word exchange with the languages it communicates with. However, in every period, this exchange has developed in accordance with the natural structure of the language. When we look at the use of language in Turkey Turkish today, we see a large number of foreign words. While some of these words have become compatible with the linguistic structure of Turkish, a large number of them are used as they are quoted and contrary to the linguistic structure of Turkish.  This settlement has become a pressure, a flow out of the natural word exchange framework of Turkish. This pressure has been shaped by popular culture and these words have become widespread, especially among the younger generation. Literally speaking, the entry of words into Turkish, the prevalence and changes in the use of words began to develop in the form of a "drift".   It has become fashionable, especially among the younger generation, to use these words or to shorten and modify existing words.The aim of this study is to show the current state of Turkish usage in social media, with recent examples, and to determine the impact of this situation on best-selling books that are widely read by the young generation. In this context, new examples were found by scanning social media, and three of the best-selling books preferred by the young generation were selected and the situation of linguistic drift in novels was revealed. As a result, it has been determined that the words and usage patterns that corrupt the language in social media continue to increase and that language corruption has become permanent by reflecting on the widely read books.


Keywords: drifting, popular culture, social media, language degeneration, novel language

ÖZ:

Dilin gelişimi içinde kelime alışverişleri oldukça normal bir durumdur. Geçmişten bugüne, yani tarihî Türk lehçelerinden çağdaş Türk lehçelerine Türkçe iletişim hâlinde olduğu dillerle kelime alışverişi içinde olmuştur. Ancak her dönemde bu alışveriş dilin doğal yapısına uygun gelişmiştir. Türkçe aldığı kelimeyi kendi dil yapısına uydurarak kullanıma sunmuş ve kelimeyi kendi dil unsuru hâline getirmiştir.  Bugün Türkiye Türkçesinde dil kullanımına bakıldığında çok sayıda yabancı kelime görülmektedir. Bu kelimelerin bir kısmı Türkçenin dil yapısına uygun hâle gelmişken büyük bir kısmı ise Türkçenin dil yapısına aykırı ve alıntılandığı şekliyle kullanılmaktadır. Bu durum televizyon kullanımıyla başlamış, internet kullanımıyla yaygınlaşmış ve sosyal medya kullanımıyla dile iyiden iyiye yerleşmiştir. Bu durum Türkçenin doğal kelime alışverişi çerçevesinden çıkarak bir baskı, bir akış hâline gelmiştir. Bu baskı popüler kültür üzerinden şekillenmiş ve bu kelimeler özellikle genç neslin dilinde yaygınlaşmıştır. Tam tabiriyle Türkçeye kelime girişi, kelimelerin kullanımındaki yaygınlık ve değişiklikler bir "sürüklenme" şeklinde gelişim göstermeye başlamıştır.  Bu kelimeleri kullanmak veya mevcut kelimeleri kısaltıp değiştirerek kullanmak özellikle genç nesil içerisinde moda hâline gelmiştir. Bu konuda daha önce birçok çalışma yapılmış, internet ortamı ve sosyal medyada dilin kullanımı, popüler kültürle sürüklenen bazı kelimeler üzerine çalışmalar bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı ise sosyal medyada Türkçe kullanımının geldiği son noktayı, son örneklerle, gösterip bu durumun çok satan ve genç nesil tarafından çok okunan kitaplara etkisinin tespit edilmesidir. Bu bağlamda sosyal medya taranarak yeni örnekler bulunmuş, çok satan ve genç nesil tarafından tercih edilen kitaplardan üç tanesi seçilerek dilsel sürüklenmenin romanlardaki durumu gözler önüne serilmiştir. Sonuç olarak sosyal medyadaki dili yozlaştıran kelime ve kullanım şekillerinin artarak devam ettiği ve çok okunan kitaplara da yansıyarak dil yozlaşmasının kalıcı hâle gelmeye başladığı tespit edilmiştir.   

Anahtar kelimeler: sürüklenme, popüler kültür, sosyal medya, dil yozlaşması, roman dili