Nazîm Yahya’nın Bir Aşk Hikâyesi: “Dâstân-ı Hecr ü Visâl"


Yıldırım İ.

Atatürk Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, no.57, pp.1663-1700, 2017 (Peer-Reviewed Journal)