KAHRAMANMARAŞ İli Türkoğlu İlçesi 223 Ada 1 Parsel A-Blok Deprem TEKNİK RAPORU


Creative Commons License

Acar M. C., Çelik A. İ.

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, pp.4, Kahramanmaraş, 2023

  • Publication Type: Expert Report / Expert Report
  • Publication Date: 2023
  • City: Kahramanmaraş
  • Kayseri University Affiliated: Yes

Abstract

Yapıda yapılan gözlemsel inceleme sonucunda;

a) Yapıda bir hasar bulunmamaktadır. Ruhsat ve ekleri ile mevzuata aykırı bir durumu olmaması

koşulu ile yapının inşasına devam edilebilir.

ÖNERİLER:

Temel inşaatı su içinde olduğu görülmüştür. Zemin iyileştirme raporunun gözden geçirilmesi önerilir.

Aynı zamanda yandaki C Blokda oluşan orta hasar ve B bloklarda oluşan ağır hasarlar dikkate

alındığında, bu yapının statik projesinin mevcut zemin etüdlerine göre tekrar yapılması, önerilir.

Deprem etkisiyle oluşan kesme gerilmelerini karşılaması için özellikle asma katlarda ki kolon ve

perdelerin boyutlarının yeni proje yapılırken artırılarak modellenmesi veya kesme gerilmelerine karşı

kontrol edilmesi önerilir.

Görüş ve kanaatine varılmıştır.