A REVIEW ON THE RUSSIA-UKRAINE WAR NEWS: THE EXAMPLE OF SPUTNIK TURKEY TWITTER ACCOUNT


Yazıcı F., Apak C.

Erciyes Akademi , vol.36, no.3, pp.1055-1070, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

News agencies that produce news in line with the interests of the country have started to actively use Twitter, which is one of the social media platforms, in order to produce news in the country's own language and to exist in that country. With Twitter, which provides an instant and rapid exchange of information, the agenda was determined and many contents were circulated. During the war between Russia and Ukraine, the need for information on the situation increased and Russia's news agency Sputnik shared information regularly on its Turkey Twitter account, and these shares reached a wide audience. In this study, the posts made by the Sputnik Turkey Twitter account during the period when the tensions were highest between February 24 and March 24, the day the Russia-Ukraine War first started, were examined, it was investigated which points @sputnik_TR account most emphasized, how much interaction the posts received, and In the study, content analysis was preferred as a data analysis technique. It has been observed that 540 posts were made by the @sputnik_TR account in the specified period, and parallel terms related to the war were frequently mentioned in these posts. It has been determined that the most used words are the word "negotiation", but the sharing of this word takes place in the form of calls by politicians from other countries for Russia and Ukraine. This word was followed by the word "operation", which was preferred to be used instead of war, and the word "soldier/army" was the third most used word. 

Ülke çıkarları doğrultusunda haber üreten haber ajansları, pek çok ülkede ülkelerin kendine ait dilinde haber üretimini gerçekleştirmek ve o ülkede var olabilmek adına sosyal medya platformlarından biri olan Twitter’ı aktif olarak kullanır hale gelmiştir. Anında ve hızlı bir bilgi alışverişi sağlayan Twitter ile gündem belirlenerek pek çok içerik dolaşıma girmiştir. Rusya ve Ukrayna arasında başlayan savaş sürecinde duruma ilişkin bilgi ihtiyacı artmış ve Rusya’nın haber ajansı Sputnik, Türkiye Twitter hesabından düzenli bilgi paylaşımları yapmış ve bu paylaşımlar geniş bir kitleye ulaşmıştır.
Bu çalışmada, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın ilk başladığı gün 24 Şubat ile 24 Mart tarihleri arasındaki gerilimlerin en yüksek olduğu dönemde Sputnik Türkiye Twitter hesabı tarafından yapılan paylaşımlar incelenmiş, @sputnik_TR hesabının en çok hangi noktalara vurgu yaptığı, paylaşımların ne kadar etkileşim aldığı araştırılmış ve çalışmada içerik analizi veri analiz tekniği olarak tercih edilmiştir.
Belirlenen dönemde @sputnik_TR hesabı tarafından 540 adet paylaşım yapıldığı, bu paylaşımlarda savaşla ilgili paralel terimlerden sıklıkla söz edildiği gözlemlenmiştir. En çok kullanılan kelimelerin “müzakere” kelimesi olduğu ancak bu kelimenin paylaşımı diğer ülkelere mensup siyasilerin Rusya ve Ukrayna için çağrıları şeklinde yer bulduğu tespit edilmiştir. Bu kelimeyi savaş yerine kullanılması tercih edilen “operasyon” kelimesi izlerken üçüncü en çok kullanılan kelime ise “asker/ordu” kelimesi olmuştur.