Sağlık Kurumlarında Örgütsel Adalet Algısının Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisi


Doğan S., Demirtaş Ö.

Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi , vol.6, no.1, pp.79-93, 2020 (Peer-Reviewed Journal)