MATEMATİKSEL MODELLEME İLE NÜFUS VE YAPAY SİNİR AĞLARI YARDIMIYLA KİŞİ BAŞINA DÜŞEN MİLLİ GELİR TAHMİNİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ


DAŞBAŞI B., BOZTOSUN D., BARAZ E. H.

International Journal of Social Humanities Sciences Research (JSHSR), vol.4, no.12, pp.841-850, 2017 (Peer-Reviewed Journal)