Verification with Finite Element Methods of Drilling Performance for Original Drill Geometry


Gökçe H., Yavuz M., Gökçe H., Şeker U.

Gazi Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.3, no.1, pp.27-34, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 3 Issue: 1
  • Publication Date: 2017
  • Journal Name: Gazi Mühendislik Bilimleri Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.27-34
  • Kayseri University Affiliated: No

Abstract

In this study, the cutting performance of 8.8mm diameter, helical solid comentite carbide, two mouths features with a original solid cementite carbide drill was investigated usign finite element analysis method. For this purpose, AISI 1045 workpiece drilling operations with different cutting parameters of the material was carried out experimentally. To obtained experimental data with different cutting parameters were confirmed by the finite element model. Factors affecting the cutting performance; cutting forces, cutting temperatures and chip formattion were compared. Deform-3D software was used to construct the cutting mechanism. For cutting tool and workpiece material parameters, related software’s material library was also used. As a result, when the results of the experiments and finite element analysis are evaluated, prepared finite element model has emerged give suitable results to the actual model.

Bu çalışmada, orijinal katı sementit karbür matkap ile 8.8mm çaplı, helezonik solid comentite carbide, iki ağızlı özelliklerin kesme performansı, usign sonlu elemanlar analiz yöntemi ile araştırılmıştır. Bu amaçla, malzemenin farklı kesme parametrelerine sahip AISI 1045 iş parçası delme işlemleri deneysel olarak gerçekleştirildi. Farklı kesme parametreleriyle elde edilen deneysel veriler sonlu elemanlar modeli ile teyit edildi. Kesme performansını etkileyen faktörler; Kesme kuvvetleri, kesme sıcaklıkları ve çip biçimi karşılaştırıldı. Kesme mekanizmasını oluşturmak için Deform-3D yazılımı kullanılmıştır. Kesici takım ve iş parçası malzemesi parametreleri için, ilgili yazılımın malzeme kütüphanesi de kullanılmıştır. Sonuç olarak, deney sonuçları ve sonlu elemanlar analizi yapıldığında, hazırlanan sonlu elemanlar modeli ortaya çıkmış ve gerçek modele uygun sonuçlar vermiştir.