SAĞLIK KURUMLARINDA AHP TEKNİĞİ İLE PERFORMANS DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ ÜZERİNE BİR MODEL ÖNERİSİ


Demirtaş Ö., Tülüce N. S., Çetin O.

7. ULUSLARARASI ERCİYES BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ , Kayseri, Turkey, 9 - 10 March 2022, vol.1, pp.876-880

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Kayseri
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.876-880
  • Kayseri University Affiliated: Yes

Abstract

Hayatımızda  her  geçen  gün  daha  fazla  yer  almaya  başlayan  teknoloji,  giyilebilir  teknoloji  kavramıyla  moda  sektörünün yeni yönelimlerinden biridir. Giyilebilir teknoloji ifadesi, bir kıyafetin bir parçası olarak giyilebilen ya da  kişisel aksesuar olarak giyilebilen teknolojik ürünleri kapsamaktadır.   Giyilebilir  teknoloji ürünlerinin kullanımı  son dönemde hızla büyüyen bir moda, ciddi bir  tüketim  sektörü olmaya  başlamıştır.  Küresel  iklim  kriziyle  birlikte  sektörün  yeni  yönelimi  olan  sürdürülebilir  yaklaşımlar  ve  Covid  19  pandemisi ile birlikte insanların değişen hayat şartlarına bağlı olarak, bireyselleşilmiş ve teknolojiye bağımlı duruma gelinmiştir.

Teknoloji kullanımı arttıkça, enerji ihtiyacı en hızlı ve pratik  nasıl giderilir sorusunun cevapları aranmaya  başlanmış  olup  dünyanın  ana  enerji  kaynağı  güneş  günlük  yaşantımızda  kullanılan  enerji  için  de  ilham  kaynağı durumuna gelmiştir. Bu durumda moda sektöründe sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması  ve  bunların moda  sektöründe  uygulanması  hem  yenilikçi  hem  de ekolojik  olarak  çevre  dostu  bir  yaklaşım  olarak  karşımıza çıkmaktadır.   Betimsel bir çalışma olarak hazırlanan bu araştırmada giyilebilir teknolojinin bir parçası olan giyilebilir güneş enerji  sistemleri  konusunda  yapılmış  çalışmalara  değinilmiştir.  Öncelikle  literatür  taraması  yapılmış,  güneş  enerjisi  sistemlerini kullanan tasarımcılara ve yapılan örnek uygulamalara yer verilmiştir. Çalışmanın bu alanda çalışma yapacak akademisyen ve tasarımcılara alternatif bir bilgi kaynağı olacağı  öngörülmektedir.