Investigation of Speed ​​Control Performance of DC Motor with PI-Fuzzy Logic Controller Using Different Rule Bases


Gani A., Özçalık H. R., Açıkgöz H., Keçecioğlu Ö. F., Kılıç E.

ACADEMIC PLATFORM-JOURNAL OF ENGINEERING AND SCIENCE, vol.2, no.1, pp.16-23, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

stract: DC motors are commonly used speed and position control applications in industry because DC motors are easy to supervise and have high performance features. Fuzzy logic based control are widely used the speed control of DC motors. Many applications show that the fuzzy logic based controllers provide superior results compared to conventional control methods. In this study, a PI-fuzzy logic controller is designed for DC motor speed control. PIfuzzy logic controller that is designed has been compared instead of a single rule base using by different structures rule bases of performance analysis under the same conditions. Simulation studies have been done in Matlab/Simulink. 

Doğru akım (DA) motorları kolay denetlenmeleri ve yüksek performans gibi özelliklerinden dolayı endüstride konum ve hız denetimi uygulamalarında sıkça kullanılmaktadır. Doğru akım motorlarının hız denetiminde bulanık mantık esaslı denetim yaygın olarak kullanılmaktadır. Bulanık mantık esaslı denetimin, geleneksel denetim yöntemleri ile elde edilen sonuçlardan daha üstün olduğunu birçok uygulama göstermektedir.Bu çalışmada, doğru akım motorunun hız denetimi için bir PI-bulanık mantık denetleyici tasarlanmıştır.Tasarlanan PI-bulanık mantık denetleyicide tek kural tabanı yerine değişik yapılardaki kural tabanları kullanılarak aynı koşullar altında performanslarının karşılaştırılması yapılmıştır. Benzetim çalışmaları MATLAB/Simulink’te gerçekleştirilmiştir.