BELIEFS AND PRACTICES ABOUT TRANSITION PERIODS OF ADILCEVAZ


Creative Commons License

İpek Y.

VII. Uluslararası Van Gölü Havzası Sempozyumu, Bitlis, Turkey, 4 - 07 October 2011, pp.509-521

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Bitlis
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.509-521
  • Kayseri University Affiliated: No

Abstract

Rooted in history dating back to ancient periods, every shade of green and blue naturally find in a charming, being a foreigner and you forget how far you come in a warm place until the honest and sincere with the people I want to talk about. This is, unfortunately, deserves equally obscure, unheard enough to name one of many in camps: Adilcevaz.
    Adilcevaz which has hosted many civilizations in the historical process, not necessarily all of these civilizations, lifestyles, beliefs and cultures affected. As a result of this interaction, and a rich blend of many different elements of hosting a site that has had a colorful culture. Indeed, we saw clearly who have done research: Both the "folk beliefs" as well as in terms of "folk culture" in terms Adilcevaz, and carry the Anatolian cultural mosaic of the value of the lives of many.

The man is a social being, which geography or time, lives, regardless of which members of the community or faith, "birth, wedding and death, such as" perhaps the most important life transition periods, a team that has beliefs and practices. The difference in the current environment and according to the conditions that manifest in ways beliefs and practices that focuses on exit points purposes was always the same. If this goal will collect in a single sentence: In recognition of impotence than the man himself, and take refuge in the spiritual forces them to be solved. Indeed, if we think like this: If no written text with touches although there is little or no legal sanctions, something we always believed in the process from birth to death, and security was regarded as a kind of them have tipped against unwanted situations.

One to one conversations with these beliefs and practices "superstition or false belief" is defined as, but can be seen in the following sections; in the Adilcevaz transition periods intensively on the beliefs and practices of everyday life are seen and felt the impact. We have made this presentation about the positioning of the region identify and try to offer rituals.

 

Key Words: Adilcevaz, Birth, Wedding, Death, Belief

Çok eski dönemlere kadar uzanan tarihiyle köklü, yeşilin ve mavinin her tonuna rastlayabileceğiniz tabiatıyla büyüleyici, ne kadar uzaktan gelseniz de size yabancılığınızı unutturacak kadar içten ve samimi halkıyla sımsıcak bir yerden bahsetmek istiyorum. Burası, maalesef hak ettiği derecede tanınmamış, adını yeterince duyuramamış birçok yörelerimizden biri: Adilcevaz.

Tarihsel süreçte birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış olan Adilcevaz, ister istemez tüm bu uygarlıkların yaşam tarzlarından, inançlarından, kültürlerinden etkilenmiştir. Bu etkileşim neticesinde farklı birçok unsuru bünyesinde barındırıp harmanlayarak zengin ve bir o kadar da renkli bir kültüre sahip olmuştur. Gerçekten yapmış olduğumuz araştırmalar da şunu net bir şekilde gördük ki: Gerek “halk inanışları” açısından gerekse “halk kültürü” açısından Adilcevaz, Anadolu kültür mozaiğine dair birçok değeri taşımakta ve yaşamaktadır.

Sosyal bir varlık olan insan, hangi coğrafyada ya da zamanda yaşarsa yaşasın, hangi topluma ya da inanca mensup olursa olsun, “doğum, düğün ve ölüm” gibi hayatının beklide en önemli geçiş dönemlerine dair birtakım inanışlara ve uygulamalara sahiptir. İçinde bulunulan çevreye ve şartlara göre fark şekillerde tezahür eden bu inanış ve uygulamaların çıkış noktaları hep aynı amaçta odaklanmaktadır. Bu amacı tek bir cümlede toplayacak olursak: Acizliğinin farkına varan insanın kendisi dışındaki manevi güçlere sığınması ve onlardan medet ummasıdır. Gerçekten de şöyle bir düşünecek olursak: Hiçbir yazılı metne dayanmamasına ya da hiçbir hukuki yaptırıma sahip olmamasına rağmen bizler doğumdan ölüme kadar ki süreçte hep bir şeylere inanmış ve bunları istenmeyen durumlara karşı bir nevi emniyet sübabı olarak benimsemişizdir.

Birebir yapılan sohbetlerde bu inanış ve uygulamalar “hurafe ya da batıl inanış” olarak nitelendirilip kabul edilmemekteyse de, aşağıdaki bölümlerde de görüleceği üzere; Adilcevaz’da da geçiş dönemlerine dair inanış ve uygulamalar yoğun bir şeklide görülmekte ve gündelik hayatta etkisini hissettirmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Adilcevaz, Doğum, Düğün, Ölüm, İnanç