The Factors Affecting Success in Accounting Courses of Health Management Department And Health Institutions Management Program Students in Kayseri University


Creative Commons License

Terzi A.

Social Sciences Studies Journal, vol.8, no.95, pp.673-685, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 8 Issue: 95
  • Publication Date: 2022
  • Journal Name: Social Sciences Studies Journal
  • Journal Indexes: Index Copernicus
  • Page Numbers: pp.673-685
  • Kayseri University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışma, Kayseri Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümü lisans öğrencileri ile Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı yüksekokul öğrencilerinin muhasebe derslerindeki başarı düzeylerini etkileyen unsurlar hakkındaki görüşlerinin tespit edilmesini amaçlamaktadır. İki bölümde eğitim gören 133 öğrenciye anket uygulanmıştır. Anket sonucunda elde edilen bulgulara göre, fakülte öğrencilerinin muhasebe dersine olan ilgileri ve bu alanda akademik çalışma yapma arzuları yüksekokul öğrencilerine göre daha yüksektir. Bu durum muhasebe dersine olan ilgiyi artıran bir etken olarak tespit edilmiştir. Başarıyı etkileyen faktörlerin tamamı ele alındığında ise iki grup arasında bir farklılığın olmadığı tespit edilmiştir. İfadelere katılım düzeyleri dikkate alındığında cinsiyete göre bir farklılaşmanın olmadığı da tespitler arasındadır. Çalışma sonunda elde edilen bir başka önemli bulgu ise, katılımcıların okudukları sınıf ile verdikleri cevaplar arasında anlamlı bir ilişki olduğudur. Üst sınıflara geçildikçe muhasebe dersine olan ilgi ve verilen önem artmaktadır.