Kuzey Kıbrısta Yetiştirilen Bezelye (Pisum sativum L.) Yerel Sebze Genotiplerin Tohum Morfolojisinin İncelenmesi


Bekci H., Yılmaz N.

International Eurasian Conference on Biotechnology and Biochemistry (BioTechBioChem 2020), Ankara, Turkey, 16 - 18 December 2020, pp.142

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.142
  • Kayseri University Affiliated: Yes

Abstract

Bu araştırma, Kuzey Kıbrıs’ta Leguminosae familyasına giren Bezelye (Pisum sativum L.) genotiplerinin tohum morfolojisinin incelenmesi amacıyla yürütülmüştür. Araştırma toplama ve karakterizasyon olmak üzere iki aşamalı olarak yürütülmüştür. Çalışmanın birinci aşamasında bezelye yerel genotiplerin toplanması hedeflenmiş ve bu hedef doğrultusunda toplam 94 merkeze ulaşılmış ve bu ulaşılan alanlardan toplam 7 örnek elde edilmiştir. Araştırmanın ikinci yılında ise toplanan bu genetik materyal tohumlarda morfolojik karakterizasyon çalışmaları UPOV ve IPGR kriterlerine göre gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda bezelye bitkilerine ait tohumlarda yapılan gözlemlerde olgunlaşmamış tohumda yeşil renk yoğunluğu bütün örnekler ile kontrol bitkisinde koyu olarak tespit edilmiştir. Örneklerin tamamında ve kontrol çeşidinde tohum şekli elips olarak belirlenmiştir. Tohum tanelerinde yapılan nişasta durumları mikroskopta yapılan incelemede tamamında bileşik nişasta oldukları tespit edilmiştir. Bileşik nişasta içeren tohumlarda kırışıklık yoğunluğu bakımından bütün genotipler ile kontrol bitkisinde güçlü olarak belirlenmiştir. Tohumda kotiledon rengi bütün örneklerde ve kontrol bitkisinde yeşil olarak tespit edilmiştir. Tohumdaki hilyum rengi örneklerin tümünde tohumla aynı renk olarak tespit edilmiştir. Bezelye bitkilerinin tohum ağırlıkları bakımından yapılan ölçümlerde 5 genotip ile kontrol bitkisi orta ağırlıkta, 1 tanesi de ağır olarak tespit edilmiştir.