Determining the Best Location for a Religious Build by K-means Clustering Methods


Creative Commons License

Özmerdivenli N. M., Taşyürek M., Daşbaşı B.

Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, no.32, pp.424-430, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Önemli noktalar, insanlar tarafından ilgi çekici bulunan ve etkileşim kurulmak istenen konum olarak ifade edilir. Dini tesisler insanlar tarafından sıklıkla kullanılan önemli noktalardan bir tanesidir. Dini tesisler insanlar tarafından sıklıkla kullanıldığından dolayı konumları da etkileşim açısından çok büyük önem arz etmektedir. Son dönemlerde yaşanan pandemi süreci de göz önüne alındığında virüsün yayılma hızını azaltmak için insanların bir araya geldiği dini tesis noktalarında yoğunluğu azaltmak veya dengelemek gerekmektedir. Yoğunluk tabanlı analizleri için en yaygın kullanılan ve en baist algoritma olarak ifade edilen k-means algoritması kullanılmaktadır. Tüm bu nedenlerden dolayı yeni yapılacak POI noktalarının yoğunluklara göre dağıtılması çok büyük önem arz etmektedir. Bu çalışmada, dini tesis yapılacak noktaların sadece mesafeye göre değil aynı zamanda nüfus yoğunluğunu dikkate alması için çok boyutlu k-means tabanlı yeni bir yaklaşım önerilmiştir. Bu çalışmada önerilen modelde Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Melikgazi Belediyesine ait mekânsal bina ve dini tesis verileri kullanılmıştır. Önerilen çok boyutlu k-means modelinde, nüfus yoğunluğunu dengelemek için bina verilerinde buluan bağımsız bölüm sayısı boyut olarak dikkate alınmıştır. Önerilen çok boyutlu k-means modelinin performansı gerçek veriler üzerinde klasik iki boyutlu k-means yönteminin performansı ile karşılaştırılmıştır. Deneysel sonuçlar, önerilen çok boyutlu k-means yaklaşımının iki boyutlu k-means yaklaşımına göre nüfüs yoğunluğu açısından daha başarılı sonuçlar ürettiğini göstermiştir.