FINDINGS ABOUT MYTHOLOGICAL STEM CELLS OF CICEKDAGI FOLK BELIEFS


Creative Commons License

İpek Y., Kalafat Y., Yoldaş N.

HER YÖNÜYLE ÇİÇEKDAĞI SEMPOZYUMU, Kırşehir, Turkey, 24 - 26 November 2022

  • Publication Type: Conference Paper / Unpublished
  • City: Kırşehir
  • Country: Turkey
  • Kayseri University Affiliated: Yes

Abstract

With this study, it is aimed to reach the stem cells of cultural identity based on some data living in folk beliefs.

On the one hand, studies on the history and geography of western Turkishness continue, on the other hand, new findings are obtained as a result of studies on the Turkish cultural history of Anatolia and its immediate surroundings. This makes significant contributions to the field.

Our quest to reach the Anatolian bottom history, based on monographic data, directs our studies mainly to the examination of folk beliefs. For this purpose, we personally conduct studies on folk beliefs and seek mythological depth in the findings obtained from the field study data.

Our study of folk beliefs from Çiçekdağı is one of the links of this chain. This region is one of the important parts of the western Turkish folk beliefs map.

In our paper, cultural folk beliefs and practices such as “Crimming”, “Owning” and similar cultural practices are discussed at different stages of life such as birth, marriage and death.

Bu çalışma ile halk inançlarında yaşamakta olan birtakım verilerden hareketle kültürel kimliğin kök hücrelerine ulaşmak amaçlanmıştır.

Bir taraftan batı Türklüğünün tarihî ve coğrafyası hakkında çalışmalar sürdürülürken, diğer taraftan da Anadolu ve yakın çevresi Türk kültür tarihi hakkında yapılan çalışmalar neticesinde yeni bulgular elde edilmektedir. Bu da alana önemli katkılar sunmaktadır.

Bizim monografik verilerden hareketle Anadolu dip tarihine ulaşma arayışımız, çalışmalarımızı ağırlıklı olarak halk inanmalarının irdelemesine yönlendirmektedir. Bu maksatla bizzat halk inanmaları alan çalışmaları yapmakta ve yapılmış alan çalışması verilerinden hareketle elde edilen bulgularda mitolojik derinlik aramaktayız.

Çiçekdağı halk inanmaları çalışmamız bu zincirin halkalarından birisidir. Bu yöre batı Türklüğü halk inanmaları haritasının önemli parçalarındandır.

Bildirimizde hayatın doğum, evlilik ve ölüm gibi farklı safhalarında “Kırklama, “Sahipli olma” ve benzeri kültürel halk inanış ve uygulamaları ele alınmıştır.