Smart City in the Context of Sustainability: The Case of Kayseri Metropolitan Municipality


Kara G.

III. KENTFOR, Karaman, Turkey, 7 - 09 September 2018, pp.66-67

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Karaman
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.66-67
  • Kayseri University Affiliated: No

Abstract

21.yüzyıl da hemen her alanda kullanılagelen teknoloji, kentlerde de kendisine uygulama alanı bulmaktadır. Kentlerin modernleşmesine yardımcı olan teknolojik argümanlar sayesinde, belediyelerin hizmet sunumunda da gelişmeler gözlemlenmektedir. Halka sunulan hizmetlerden yararlanma noktasında hem günümüzde yaşayan insanların hem de gelecekte yaşayacak olan insanların eşit imkânlara sahip olması ve refah düzeyinin artması hususunda yapılacak olan gelişmeler yalnızca bir araçtır. Bu gelişmeler, sürdürülebilir olma noktasında önem kazanmaktadır. Sürdürülebilir gelişmenin sağlaması için birçok faktöre görev düşmektedir. Kişiler ve kurumlar başta olmak üzere çevre, nüfus, kaynak, sosyo ekonomik düzey, bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı, geliştirilmesi ve iyileştirilmesi gerektirmektedir. Ayrıca sürdürülebilir gelişmenin doğru bir şekilde gündelik yaşama uyarlanabilmesi içinde birçok önemli araç vardır. Bu önemli araçlardan biri de akıllı kentlerin oluşturulmasıdır. Bu bağlamda teknoloji ile hizmetin bütünleştiği kentlere yeni bir soluk kazandıran “akıllı kent” kavramı, halka hizmette birçok görev üstlenmektedir. Akıllı kentler, kentte yaşayan bireylerle bütünleşmek, vatandaşların taleplerini dikkate almak, mevcut ve potansiyel sorunları zamanında ve yerinde tespit etmekle yükümlüdür. Aynı zamanda bürokrasiyi azaltarak, çözümlerin üretiminde halkın da katılımını sağlayarak; şeffaf, Katılımcı, Üretken Belediyeciliği de öne çıkartmakla sorumludur. Türkiye‟de “akıllı kent” çalışmalarını yürüten birçok belediye vardır. Bu belediyelerden birisi de Kayseri Büyükşehir Belediyesidir. Bu makale de, Kayseri Büyükşehir Belediye‟sinin “akıllı kent” bağlamında yürütmekle olduğu ve planladığı projeler, nitel araştırma tekniklerinden biri olan doküman inceleme (içerik analizi) yöntemi ile incelenerek, topluma hangi alanlarda hizmetler sunulduğu araştırılacak ve “akıllı kent” olma yolunda ne düzeyde gelişim gösterdiklerine bakılacaktır. Yapılan projelerin diğer kentlere örnek olması, yetersiz olduğu düşünülen konularda ise kentin kendi geleceği için yeni projeler üreterek sürdürülebilirlik noktasında gelişim göstermesi ve inovasyona önem vermesi bağlamında bu çalışma anlam kazanmayı hedeflemektedir.