Using digital signatures in wireless portable remote health monitoring systems Kablosuz taşinabi̇li̇r uzaktan saǧlik i̇zleme si̇stemleri̇nde sayisal i̇mza kullanimi


Creative Commons License

Aslantaş V., Kurban R., Çaǧlikantar T.

Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, vol.23, pp.531-538, 2008 (SCI-Expanded) identifier identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 23
  • Publication Date: 2008
  • Journal Name: Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University
  • Journal Indexes: Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED), Scopus, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.531-538
  • Keywords: Remote health monitoring, digital signature, SENSOR NETWORKS
  • Kayseri University Affiliated: No

Abstract

Tıbbi verilerin uzun dönemli veya gerçek-zamanlı uzaktan takip edilmesi ve acil durumlarda ilgili kurumların haberdar edilmesi oldukça önemlidir. Özellikle yaşlanan toplumlar için alınacak önlemler birçok sağlık problemini azaltacaktır. Bu çalışmada, üzerinde üç-elektrotlu bir elektrokardiyogram (EKG) ve ısı algılayıcısı bulunan bir taşınabilir sistem ile tıbbi verilerin kişi üzerinden alınması ve bu verilerin boylamsal artıklık denetimi (BAD) ve RSA tabanlı bir sayısal imza yöntemiyle imzalanması gerçekleştirilmiştir. Verilerin, IEEE 802.15.1 Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi ile bir kişisel sayısal asistan (KSA) cep bilgisayara iletilmesi, orada görüntülenmesi ve depolanması ve acil bir durum olduğunda kablosuz yerel alan ağı üzerinden veya GSM/GPRS teknolojisi ile merkezi sunucuya iletilmesi sağlanmıştır. Böylece kişinin günlük hayatını etkilemeden, sağlık durumunun hastane dışından izlenmesi mümkün hale gelmiştir. İzleme birimi ve cep bilgisayarı arasındaki Bluetooth iletiminde veriler sayısal olarak imzalanarak veri güvenliği ve bütünlüğü sağlanmıştır.