The Competitiveness of Turkey in the Foreign Trade with Georgia: Analysis with the Balassa RCA Index


Paksadze I., Çelik T.

Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi, vol.7, no.3, pp.798-813, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Uzun yıllardır dış ticaret açığı probleminden kurtulamayan Türkiye’nin, dış ticarette özellikle komşularına karşı rekabet gücüne sahip olması son derece önemlidir. Komşularla ticaret nakliye avantajları nedeniyle dış ticarette karlılığı arttırırken ülkelerarası karşılıklı rekabet gücü ölçümü, bu ülkelerin hangi mal gruplarında uzmanlaşma gösterdiklerinin de belirlenmesi açısından ayrıca önem arz etmektedir. Bu çalışmada dış ticaret ilişkileri çerçevesinde, Türkiye’nin Gürcistan pazarındaki rekabet gücünün genel analizi yapılmaktadır. Söz konusu çalışmada iki ülke arasında Covid-19 pandemisi öncesi ve sonrası ayrı ayrı incelenmiştir. Türkiye’nin Gürcistan’a göre karşılaştırmalı üstünlüğünü tespit etmek için 2019-2020 yılları ile sınırlandırılan çalışmada, Balassa (1977) tarafından geliştirilen ve rekabet gücü ile birlikte ülkelerin uzmanlaşma seviyesini de veren açıklanmış karşılaştırmalı üstünlük (AKÜ) endeksi hesaplanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre Türkiye’nin, Covid-19 pandemisinin başlangıcı olan 2019 yılı ilk yarısında Gürcistan’a karşı rekabet gücünün düştüğü, pandemi etkilerinin ağırlaştığı ve kapanmaların yaşandığı daha sonraki aylarda ise tekrar yükseldiği tespit edilmiştir. Türkiye’nin araştırma döneminde Gürcistan’a göre daha çok mal grubunda rekabet gücü üstünlüğüne sahip olduğu görülmüştür.