Çevre kirliliği ve ekonomik büyüme ilişkisi: Çevresel kuznets eğrisinin Türk ekonomisi için yapısal kırılmalı eş-bütünleşme yöntemiyle tahmini


Creative Commons License

Saatçi M., Dumrul Y.

Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi, no.37, pp.65-86, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2011
  • Journal Name: Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi
  • Journal Indexes: EconLit
  • Page Numbers: pp.65-86
  • Kayseri University Affiliated: No

Abstract

This study analyzes the relationship between economic growth and environmental pollution in Turkey. In the study, the period of 1950-2007 using annual data unit root with structural break and co-integration tests were applied. The findings of the study, economic growth and environmental pollution is that a relationship varying quantity with structural breaks in Turkey. In other words, our results indicate the existence of inverted U-shaped relationship between economic growth and environmental pollution in Turkey.  

Bu çalışma Türkiye’de çevre kirliliği ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi analiz etmektedir. Çalışmada 1950-2007 dönemi yıllık verileri kullanılarak yapısal kırılma içeren birim kök ve eş-bütünleşme testleri uygulanmıştır. Çalışmanın bulguları Türkiye’de çevre kirliliği ile ekonomik büyüme arasında niceliği değişmekle birlikte uzun dönemli bir ilişki olduğunu göstermektedir. Başka bir ifadeyle, sonuçlar Türkiye’de ekonomik büyüme ve çevre kirliliği arasındaki ters-U şeklinde bir ilişkinin varlığını göstermektedir