The Comparative Performance Analysis of The Pension Mutual Fund


Creative Commons License

İskenderoğlu Ö., Arslan S., Çelik M. S.

2. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Adana, Turkey, 4 - 05 May 2018, pp.753

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Adana
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.753
  • Kayseri University Affiliated: No

Abstract

Pension mutual funds, which have a significant impact in capital markets around the world, also improve in Turkey. In the amount of funds accumulated in the year ended March 30, 2018 has exceeded 70 billion Turkish Liras. The performance of pension funds is not only an important indicator for capital market but also important for investors perspective. In this study, we examine the performance of the 19 pension mutual funds which are considered one of the most important investment instruments for investor using three measures of performance, namely Sharpe ratio, Treynor ratio and Jensen criteria. Sharpe ratio is constructed based on standard deviation, Treynor ratio is constructed using systematic risk and Jensen criterion takes into account of market excess return. The sample period is between January 2014 and December 2017. We exclude the pention funds if they do not have valid price information during our sample period. The performance of the BIST-100 index is used as a benchmark in the performance evaluation of pension mutual funds. The results of the study show that 16 out of the 19 pension mutual funds performed better than our benchmark, the performance of the BIST-100 index. The remaining three pension mutual funds did not perform well since their performance criterias are lower than the benchmark. At the end, all three performance measures give us the same results.In other words, same 16 companies show similar result regardless of standard deviation or systematic risk in our analysis. 

Sermaye piyasalarında önemli bir paya sahip olan emeklilik yatırım fonları, ülkemizde de giderek gelişim göstermektedir. Bireysel emeklilik sisteminde biriken fonların tutarı 30 Mart 2018 tarihi itibariyle 70 Milyar Türk Lirası’nı aşmıştır. Emeklilik yatırım fonlarının gösterdiği performans, hem sermaye piyasaları hem de yatırımcılar açısından büyük önem arz etmektedir. Bu çalışmada, yatırımcılar için önemli bir yatırım aracı olarak görülen 19 hisse senedi emeklilik yatırım fonunun Ocak 2014-Aralık 2017 dönemleri arasındaki performanslarının hesaplanmasında standart sapmayı esas alan Sharpe oranı, sistematik riski esas alan Treynor oranı ve borsa getirisini de hesaba katan Jensen ölçütü kullanılmıştır. Analiz edilen hisse senedi emeklilik yatırım fonları Ocak 2014-Aralık 2017 dönemlerinde kesintisiz olarak işlem görmüştür. Hisse senedi emeklilik yatırım fonlarının performans değerlendirmesinde karşılaştırma ölçütü pazar endeksi olarak kabul edilen BİST-100 endeksi kullanılmıştır. Çalışmadan elde edilen sonuçlar analize konu 19 hisse senedi emeklilik yatırım fonunun 16’sının BİST-100’ün getirisinden daha iyi bir performans gösterdiğini ortaya koymaktadır. Kalan 3 hisse senedi emeklilik yatırımım fonu ise BİST-100 performans ölçütlerinden daha düşük getiriye sahip olduğu için başarılı performans sergileyememiştir. Elde edilen sonuçlar incelendiğinde, kullanılan performans ölçme modellerinin tamamında benzer sonuçlara ulaşılmıştır. Diğer bir ifade ile performans ölçüm modellerinin sistematik riski veya toplam riski temel alması performans sonuçlarını değiştirmemiştir