G20 Ülkeleri Arasında Yenilenebilir Enerji Tüketiminin Threshold Etkileri: TAR Yaklaşımında Doğrusal ve Doğrusal Olmayan Asimtotik ve Bootstrap Testi


Tülüce N. S., Doğan I., Topallı N.

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, pp.73-85, 2015 (Peer-Reviewed Journal)