Hibrit Fotovoltaik Sistemlerin Enerji Üretimine Etkisi


Kayabaşı R., Öztürk M.

in: Fen ve Mühendislik Bilimlerinde Güncel Gelişmeler, Doç. Dr. Osman ÖRNEK,Doç. Dr. Mustafa ÖZDURAN, Editor, İksad Yayınevi, Ankara, pp.45-62, 2023

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2023
  • Publisher: İksad Yayınevi
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.45-62
  • Editors: Doç. Dr. Osman ÖRNEK,Doç. Dr. Mustafa ÖZDURAN, Editor
  • Kayseri University Affiliated: Yes

Abstract

Fotovoltaik (PV) paneller, güneş enerjisinden doğrudan elektrik enerjisi üretebilen yenilenebilir enerji teknolojilerindendir. Ancak, güneş enerjisi ile sürekli bir elektrik enerjisi üretmek mümkün olmadığı için PV sistemler diğer enerji üretim sistemleri ile hibrit olarak kullanılarak enerji üretimini sürekli hale getirebilmektedir. Bu çalışmada, PV sistemlerin hibrit kullanımı ve farklı enerji kaynaklarıyla birleştirilmesinin enerji üretimi üzerindeki etkisi ve enerji sürekliliğinin sağlanması için geliştirilen sistemler konu edilmiştir.

Gelişen teknoloji ile birlikte PV panellerin elektrik üretimindeki payı artmış ve hibrit sistemler, enerji verimliliğini artırmak ve çevresel sürdürülebilirliği sağlamak için önemli bir strateji haline gelmiştir. Ayrıca, bu hibrit sistemler, enerji üretiminin sürekliliği, enerji depolama, şebeke etkileşimi, talep yönetimi, çevresel ve ekonomik verimlilik, coğrafi uygunluk ve enterkonnekte sisteme bağlantı gibi bir dizi avantaj sunmaktadır.

Hibrit sistemlerin verimliliği; tasarıma, bileşen seçimine ve işleyişe bağlı olarak değişebilmektedir. Bu sistemler, farklı enerji kaynaklarını bir araya getirerek enerji üretimini optimize edilmesiyle çeşitli avantajlar sağlamaktadır. Örneğin, hibrit PV-TEG sistemleri hem güneş enerjisi hem de termoelektrik enerjiyi bir araya getirerek enerji verimliliğini arttırmaktadır. Aynı şekilde, PV-rüzgar hibrit sistemler rüzgar enerjisi ile güneş enerjisini birleştirerek enerji üretiminin sürekliliğini sağlayabilmektedir. Enerji kaynaklarının potansiyelleri incelenerek yapılacak hibrit sistemler, yerel enerji ihtiyacını karşılayabileceği gibi yerinde üretim ve yerinde tüketim ile enerji iletim maliyetlerini azaltabilmektedir.